Propaganda of Bulgarmak exposed – Part II

Quote:
Η Ιλλυρία υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες Ινδοευρωπαϊκές κοιτίδες της προϊστορικής Ευρώπης. Εκτεινόταν σε ολόκληρη την έκταση της σύγχρονης Αλβανίας και Γιουγκοσλαβίας. Στις αρχαίες Ιλλυρικές φυλές περιλαμβάνονται οι Ηπειρώτες, οι Δάρδανοι, οι Μολοσσοί, οι Ορέστες, οι Ληγκηστές, οι Ελιμιώτες κ.α. Οι Ιλλύριοι όπως οι Φρύγες , οι Θράκες και οι Γραικοί (Ελληνες) είχαν ευθεία Ινδοευρωπαϊκή καταγωγή.

Σφάλμα #13. Οι Ηπειρώτες δεν ήταν Ιλλυριοί όπως αναφέρεται στο σύνολο των αρχαίων πηγών. Οι Μολοσσοί δεν ήταν Ιλλυριοί αλλά Ηπειρώτες, ακόμα ένα Ελληνικό φύλο. Οι Λυγκηστές, Ελιμιώτες, Ορέστες ήταν έθνη της Άνω Μακεδονίας συγγενικά με τους Μολοσσους, άρα μη Ιλλυρικά.

Quote:
Στις αρχές του 8ου αι. πΧ ένα Ιλλυρικό φύλλο αποτελούμενο από Δάρδανους, Ορέστες και Ληγκηστές εισέβαλε στο προϊστορικό Φρυγικό βασίλειο του βασιλιά Μίδα και κατέλαβε την πρωτεύουσα Εδεσσα στις υπώρειες του Βερμίου. Ορμητήριό τους ήταν η αρχαία Δαρδανία που αντιστοιχεί στο σημερινό Κόσσοβο και στό βόρειο τμήμα της π.Γ.Δ.Μ. Πρόκειται γιά τους Μακέστες όπως αρχικά ονομάσθηκαν. Οι γηγενείς Φρύγες (Βρύγοι ή Βρίγες) εκτοπίσθηκαν στην Μ. Ασία όπου επανίδρυσαν το κράτος τους την Φρυγία με πρωτεύουσα την πόλη Γόρδιο δυτικά της σημερινής Αγκυρας.

Σφάλμα #14. Ίδιο με το σφάλμα #7.

Quote:
Η σημερινή Αλβανική γλώσσα αποτελεί συνέχεια της αρχαίας Ιλλυρικής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της που συναντάται και στην Ελληνική, Ιρανική και Αρμενική γλώσσα, είναι πως προέρχεται απ’ ευθείας από τον γλωσσικό κορμό των λεγόμενων Πρωτοϊνδοευρωπαϊκών γλώσσών.

Σφάλμα #15. Είναι αμφισβητούμενη η συγγένεια της σημερινής Αλβανικής γλώσσας με την αρχ. Ιλλυρική σύμφωνα με τους γλωσσολόγους.

Quote:
Επί 400 χρόνια η μικροσκοπική αρχαία Μακεδονία βρισκόταν συμπιεσμένη ανάμεσα σε Ιλλυρία και Θράκη. Στα τέλη του 5ου πΧ αιώνα επεκτάθηκε σταδιακά υποτάσσοντας τα γειτονικά Θρακικά και Ιλλυρικά φύλλα. Στα μέσα του 4ου πΧ αιώνα ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ κατέλαβε όλες τις παράλιες Ελληνικές αποικίες και καθυπέταξε την Θεσσαλία.Τον Αύγουστο του 338 πΧ μετά την συντριπτική του νίκη στην Χαιρώνεια κατά των συνασπισμένων Ελληνικών πόλεων, επεκτείνεται προς νότο και κατακτά ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο εκτός της Σπάρτης. Μακεδονικός στρατός κατοχής εγκαθίσταται στην Αθήνα και άλλες πόλεις σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος του αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται η Κορινθιακή συμμαχία με ηγεμόνα τον Φίλιππο.

Σφάλμα #16. Είναι τραγελαφικό το πόσο άγαρμπα ο συγγραφέας προσπαθεί να αγνοήσει ότι απο βορρά η Μακεδονία ήταν “συμπιεσμένη” απο την Παιονία και απο Νότο απο Ελληνικές περιοχές (Βλέπε Θεσσαλία, Ήπειρο). Το Μακεδονικό κράτος απο τέλη του 5ου πΧ αιώνα επεκτάθηκε σταδιακά εκδιώχνοντας τα γειτονικά Θρακικά κυρίως φύλα. Η μάχη της Χαιρώνειας ήταν καθαρά πράξη εμφύλιου πόλεμου μεταξύ Μακεδονίας και Συμμάχων (θεσσαλοί) απο την μια πλευρά εναντίον Αθήνας και Θήβας και λιγοστών συμμάχων τους. Οι περισσότερες πόλεις κράτη δεν πήραν μέρος, δυστυχώς για τον συγγραφέα και τους ισχυρισμούς του.

Quote:
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το αρχικά μικροσκοπικό Μακεδονικό κράτος θεμελιώθηκε τον 9ο πΧ αι. πάνω στα ερείπια της προϊστορικής Φρυγίας. Η αρχική του ονομασία ήταν Ημαθία και είχε επίκεντρο την Φρυγική πρωτεύουσα Εδεσσα που μετονομάσθηκε Αιγαί. Οι Μακεδόνες δέχθηκαν την επίδραση των γηγενών Φρυγών και σε συνδυασμό με τις Ιλλυρικές τους καταβολές, διαμόρφωσαν μιά νέα κουλτούρα, την Μακεδονική που επέζησε μέχρι τους πρώτες αιώνες της Ρωμαϊκής κατάκτησης. Αρχικά οι Μακεδόνες ονομάζοντο Μακέτοι, Μακέτες ή Μακέστες. Στην συνέχεια ονομάσθησαν Μακεδνοί και πολύ αργότερα (5ος αι. πΧ) πήραν το όνομα Μακεδόνες.

Σφάλμα #17. Οι αρχαίοι Μακεδόνες είχαν Ελληνικές (Δωρικές σύμφωνα με τον Ηρόδοτο) και όχι Ιλλυρικές καταβολές.

Quote:
Η ετυμολογία του ονόματος Μακεδονία παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα με την σύγχρονη ελληνική άποψη προέρχεται από το δωρικό μάκος (μήκος). Αλλές ερμηνείες δέχονται ετυμολογική σχέση από την προϊστορική Μυγδονία, μία Φρυγική επαρχία βόρεια της Θεσσαλονίκης. Η λεξη Μακεδονία χρησιμοποιήθηκε μετά τον 5ο πΧ αιώνα. Παραδόξως στα περισσότερα ιστορικά κείμενα η χώρα αποκαλείται Μακεδών (Macedon) και όχι Μακεδονία. Ακόμα και τον 2ο μΧ αι. οι ιστορικοί της εποχής αποκαλούν τον Μ. Αλέξανδρο “Αλέξανδρο της Μακεδόνος” (Alexander of Macedon).

Σφάλμα #18. Η ετυμολογία του ονόματος Μακεδονία παραμένει “άγνωστη” μόνο για τον συγγραφέα του παραπάνω. Για όλους τους υπόλοιπους είναι γνωστή.

The name “Macedon” is derived from the tribe of the “Makednoi” (“ma(e)kos” = length). It has the same root, which means ‘long’, ‘high’ or ‘tall’ as in the Greek adjective ‘makednos’ or the noun ‘mekos.’ The name Macedon therefore derives from ‘Makedones’ which means “tall people” or “highlanders”.

The Greek word ‘makednos’ is first mentioned in Homer’s Odyssey (Od. H106), and later by Herodotus, who called ‘Makednon eunos’ the various Doric tribes among which he included the Macedonians (Herodotus I.56, VIII.43)”

Ο μέγας Αλέξανδρος έμεινε γνωστός σαν “Αλέξανδρος ο Μακεδών” και όχι σαν “Αλέξανδρο της Μακεδόνος”

Quote:
Η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων δεν έχει σχέση με την Σλαβική ούτε με την Ελληνική. Ανήκει στον Θρακοϊλλυρικό κλάδο των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Εγκριτοι ξένοι γλωσσολόγοι δέχονται πως συγγενεύει περισσότερο με την αρχαία Ιλλυρική έχοντας πάρει στοιχεία της προϊστορικής Φρυγικής γλώσσας. Η αρχαία Μακεδονική διαμορφώθηκε την Εποχή του Σιδήρου και αποτελείται από το Ιλλυριο-Φρυγικό υπόστρωμα και το μεταγενέστερο Ινδοευρωπαϊκό-Μακεδονικό επίστρωμα

Σφάλμα #19. Η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων ήταν Ελληνική. Ο συγγραφέας μέσα στο παραλήρημα του, ξεχνάει να μας αποκαλύψει ποιοί ήταν αυτοί οι “έγκριτοι ξένοι γλωσσολόγοι”. Η πλειοψηφία των ξένων γλωσσολόγων/ιστορικών ανάμεσα τους διακεκριμένα ονόματα όπως Χόφμαν, Χάμμοντ, Έρρινγκτον, Γουίλκεν δέχεται ότι η γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων ήταν Ελληνική και οι προσμίξεις απο την Ιλλυρική ήταν ελάχιστες.

Quote:
Επειδή η αρχαιομακεδονική γλώσσα δεν διέθετε αλφάβητο, στερείται γραπτής έκφρασης και δεν διασώθηκαν κείμενα αυτής. Σήμερα έχει εκλείψει ακολουθώντας την μοίρα όλων των αρχαίων γλώσσών που δεν ανέπτυξαν αλφάβητο. Διασώζονται μόνον 120 Μακεδονικές λέξεις αποθησαυρισμένες κυρίως στο λεξικό του Ησύχιου (5ος αι.μΧ). Διασώζονται ακόμα 350 ονόματα ανθρώπων, μηνών, θεών κλπ που χαρακτηρίζονται Μακεδονικά. Δεν διασώθηκαν γραμματικοί κανόνες και συντακτικό. Είναι αδύνατον να γίνει ανασύνθεση της δομής της αρχαίας Μακεδονικής γλώσσα με βάση το φτωχό αυτό λεξιλόγιο. Θα πρέπει να τονισθή ότι η εκλείψασα αρχαία Μακεδονική γλώσσα δεν έχει καμμία σχέση με την σημερινή γλώσσα της Δημοκρατίας Μακεδονίας που αποτελεί την δυτική διάλεκτο της Βουλγαρικής γλώσσας.

Σφάλμα #20.Απο τις διασωσμένες αρχ. μακεδονικές επιγραφές (βλέπε Καταδεσμός της Πέλλας) προκύπτει ότι η αρχ. μακεδονική ήταν Ελληνική διάλεκτος. Απο το σύνολο των ετυμολογιών των αρχ. Μακεδονικών ονομάτων, όπως και απο τους αρχ. μακεδονικούς μήνες φθάνουμε στο ίδιο συμπέρασμα.

Quote:
Η αρχαία Μακεδονία δεν ανέδειξε κανέναν πνευματικο άντρα. Ο Αριστοτέλης και ο Δημόκριτος ήσαν έποικοι από την Ελλάδα. Ολα τα αρχαία κείμενα σχετικά με την Μακεδονία γράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις αιώνες αργότερα από Ελληνες και Λατίνους συγγραφείς. Δεν υπάρχουν ιστορικές πηγές γραμμένες από Μακεδόνες συγγραφείς. Ολες οι Ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Μακεδονία είναι μεταγενέστερες του 4ου πχ αιώνα και προέρχονται από τις ελληνικές αποικίες που υπήρχαν στα παράλια οι οποίες προσαρτήθηκαν στο Μακεδονικό βασίλειο στα μέσα του 4ου πΧ αιώνα από τον βασιλιά Φίλιππο. Ο επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός της Ελλάδας πως η Μακεδονία επί 4.000 χρόνια είναι Ελληνική αποτελεί αφελή προπαγανδιστικό που δεν πείθει κανέναν. Η Μακεδονία δεν είναι Ελληνική. Εγινε Ελληνική το 1912/1913 με την ωμή στρατιωτική βία όταν καταλήφθηκε από τον Ελληνικό στρατό χωρίς σοβαρή αντίσταση .

Σφάλμα #21. Ο συγγραφέας διαφημίζει περίτρανα την αφέλεια και την ιστορική του άγνοια. Ο Μαρσύας και ο Ποσειδώνειος ήταν πνευματικοί άντρες της Μακεδονίας. Οι επιγραφές που υπάρχουν σήμερα προέρχονται απο το σύνολο της Μακεδονίας και όχι όπως θα ήθελε ο συγγραφέας του παραπάνω να πιστεύει.

Μια καλή αρχή για να καλύψει την άγνοια του, ο συγγραφέας του παραπάνω θα μπορούσε να κάνει απο εδώ

Όλες οι διασωζόμενες επιγραφές απο την περιοχή της Μακεδονίας είναι στην Ελληνική και η άστοχη προσπάθεια του συγγραφέα του site να το αρνηθεί καταντάει κομικοτραγική.

Quote:
Μετά την Ρωμαϊκή κατάκτηση του 2ου πΧ αι. Μακεδόνες, Φρύγες και Θράκες εξαφανίσθηκαν εθνολογικά και οι αρχαίες κοιτίδες τους διατήρησαν μόνον γεωγραφική υπόσταση. Κυριότερη αιτία ήταν η έλλειψη γραπτού λόγου και αλφάβητου που συνετέλεσε στην απώλεια της ιστορικής μνήμης. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι επίσης στερούμενοι γραπτού λόγου αρχαίοι Ιλλυριοί-Αλβανοί που διατήρησαν την εθνική τους ταυτότητα με την προφορική τους παράδοση λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Σφάλμα #22. Οι αρχαίοι μακεδόνες μετά την Ρωμαϊκή κατάκτηση αφομοιώθηκαν με τους άλλους Ελληνες. Αυτό ήταν ευνόητο απο την στιγμή που μιλούσαν την ίδια γλώσσα, είχαν ίδια θρησκεία, ίδιο πολιτισμό και ίδιες ιστορικές μνήμες. Όπως προαναφέρθηκε ήδη, η σχέση Αλβανών-Ιλλυριών είναι τουλάχιστον αμφισβητούμενη.

Quote:
Μακεδονικά είναι τα τοπωνύμια Ολυμπος, Σκύδρα, Πρέσπα, Ορμα, Βέρμιο, Αξιός, Αρνισσα, Αιγαί κ.α. καθώς και τα κύρια ονόματα Περδίκας, Πτολεμαίος, Δέρδας, Κάρανος, Αμύντας, Πευκέστας, Κλείτος κ.α. Χαρακτηριστικές Μακεδονικές λέξεις με Ινδοευρωπαϊκή προέλευση είναι: Αβρούτες (φρύδια), Αβαγνά (τριαντάφυλλα), Αχρούνοι (οροθετικοί λίθοι), Αξος (ξύλο), Δάνων (Θάνατος) κ.α.

Σφάλμα #23. Ο συγγραφέας ξεχνάει για ακόμα μια φορά ότι τα περισσότερα απο αυτά τα ονόματα είναι καθαρά Ελληνικά ή έχουν Ελληνικές ρίζες.

Quote:
Η σύγχρονη Ελληνική προπαγάνδα προβάλει την ιδέα της δήθεν Ελληνικότητας των αρχαίων Μακεδόνων επιδιώκοντας αδέξια να δικαιολογήσει την κατάληψη και προσάρτηση της Μακεδονίας στο Ελληνικό κράτος στην διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912/13. Ωστόσο στην διεθνή κοινότητα το ερώτημα εάν οι αρχαίοι Μακεδόνες υπήρξαν ή όχι Ελληνες έχει βρη την απάντησή του από την ίδια την ιστορία. Οι Ιλλυρικής καταγωγής Ινδοευρωπαίοι Μακεδόνες ορκισμένοι εχθροί της Ελλάδας, ξεκίνησαν την επεκτατική τους πορεία υποτάσσοντας πρώτα απ’ όλα τις Ελληνικές πόλεις – κράτη και εγκαθιστώντας στην Αθήνα καθεστώς στρατιωτικής κατοχής

Σφάλμα #24. Οι περισσότεροι μοντέρνοι ιστορικοί αποδέχονται το γεγονός ότι οι Αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Έλληνες άρα ο παραπάνω ισχυρισμός είναι τουλάχιστον άστοχος. Ανάμεσα και στους λίγους ιστορικούς που είναι ακόμα σε σκεπτικισμό, το ερώτημα είναι εάν οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν όντως Έλληνες ή απλά εξελληνήστηκαν πλήρως αργότερα. Δεν υπάρχει πλέον καν το ερώτημα αν ήταν Ιλλυριοί. Το σύνολο των αρχαίων πηγών δείχνει ότι δεν είχαν καμία σχέση με τους Ιλλυριούς.

Το ακόλουθο link με τις μαρτυρίες 80 και παραπάνω ιστορικών απο όλο το φάσμα της επιστημονικής κοινότητας είναι αρκετό για να διαλυθούν τα ψεύδη του προπαγανδιστικού site Bulgarmak.
80+ ιστορικοί για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Related posts:

Comments are closed.