Τοιχογραφία του 1568: “Αλέξανδρος, βασιλεύς των Ελλήνων”

Φωτογραφία απο παλαιότερη δημοσίευση της Εφημερίδας “Καθημερινή”. Η Τοιχογραφία είναι του 1568 και βρίσκεται στην Μονή Δοχειαρίου, στο Άγιο Όρος. Η Μονή Δοχειαρίου χτίστηκε στα πρώτα χρόνια του 11ου αιώνα.

Οι τέσσερις βασιλείς της αρχαιότητας (των Ελλήνων Αλέξανδρος, των Ρωμαίων Αύγουστος, ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσωρ και ο βασιλεύς Μήδων και Περσών) που απεικονίζονται ένθρονοι με παλαιολόγεια αυτοκρατορική στολή σε τοιχογραφία του 1568 δεν αφήνουν αδιάφορο το βλέμμα οποιουδήποτε προσκυνητή στο καθολικό της ιεράς μονής Δοχειαρίου του Αγίου Ορους.

http://www.gonia.gr/gonia.php?article=1382&PHPSESSID=cbda466bf06a9d666d96a6b0611df62e

Related posts:

Comments