Απάντηση απο την CardPartner σχετικά με την χρήση του Ήλιου της Βεργίνας

Ευχαριστούμε τον φίλο που μας ενημέρωσε για το e-mail απο την CardPartner

—————————————————–

Dear Mr. *******,

Thank you.

I have sent a letter to Mr. ******** of Cyprus Action Network and Mr.
********** of the Hellenic League of America informing them that we are no
longer offering the card featuring the “Star of Vergina,” nor will it be
offered on any CardPartner products in the future.

I also explain in the letter that we will no longer permit the use of flags,
maps or political symbols of any kind on any of our cards
. By issuing this
policy to all of our groups, we feel this decision reflects our commitment
to mutual respect for all of our groups.

Sincerely,
Mark

Mark Levitt ­ Senior Director of Creative Services

CardPartner.com ­ We give groups individual attention.

CardPartner, Inc.
37 West 20th Street Suite 810 New York NY 10011 USA
T +1 646 652 7012 M +1 646 705 4914 F +1 212 627 2019

————————————————————————-

Related posts:

Comments