Τα Σκόπια ανάμεσα στις πρώτες χώρες διακίνησης γυναικών και παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίου λευκής σαρκός με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του State Department

Αναδημοσίευση απο το Greek American News Agency

Τα Σκόπια συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πρώτες, και η μόνη μαζί με την Κροατία Βαλκανικές χώρες-ΣΤΗ ΖΩΝΗ 1-, οι οποίες λειτουργούν όχι μόνο ως αφετηρία, ενδιάμεσος σταθμός αλλά και προορισμός για γυναίκες και παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίου λευκής σαρκός με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του State Department που ανακοινώθηκε χθες. «Η κυβέρνηση της “”Μακεδονίας”” εκπληρώνει τα μικρότερα standards για την μείωση του εμπορίου ανθρώπινης σαρκός.” Η κυβέρνηση των Σκοπίων σημειώνει η έκθεση με έμφαση “δεν δίωξε ποινικώς καμία ενέργεια που παραπέμπει σε τέτοιου είδους καταστάσεις”. Ωστόσο, οι ίδιες αναφορές των αμερικανών στην ίδια έκθεση λένε ότι η διαφθορά συνεχίζει να παρακωλύει της προσπάθειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύμφωνα με την έκθεση, τα θύματα εμπορίου στο κρατίδιο των Σκοπίων είναι κυρίως από την Αλβανία και το Κόσοβο, ενώ αυτά που είτε έχουν καταγωγή από τα Σκόπια, είτε η χώρα αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό έχουν προορισμό την Νότια Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Ο τρόπος που λειτουργούν οι έμποροι, όπως αναφέρει η έκθεση, είναι κυρίως μέσω του ιδιωτικού τομέα, με ινστιτούτα ομορφιάς και άλλες παρεμφερείς “επιχειρήσεις”. Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που που έχει συντελεστεί από τις κυβερνήσεις των 175 χωρών να καταπολεμήσουν το εμπόριο λευκής σαρκός, στοχεύοντας στην παγκόσμια αφύπνηση, αλλά και παρακινώντας τις κυβερνήσεις να παρούν πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η Συνέχεια εδώ

Related posts:

Comments