1845 – Οι Μακεδόνες της Νέας Πέλλης συγκροτούν τον Δήμο Μακεδόνων

 

ModernHistory1 1845   Οι Μακεδόνες της Νέας Πέλλης συγκροτούν τον Δήμο Μακεδόνων

Έχουμε ήδη επισημάνει απο αυτό εδώ το blog , το γεγονός πως αρκετοί χιλιάδες Μακεδόνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Μακεδονία κατά την διάρκεια και μετά την κατάπνιξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Μακεδονία απο τους Τούρκους. Οι Μακεδόνες πρόσφυγες μετακινήθηκαν κυρίως προς τα νησιά αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.


Ένας αριθμός των Μακεδόνων προσφύγων εγκαταστάθηκε στην Αταλάντη. Στις 20 Αυγούστου 1845, υπογράφτηκε ένα πρωτόκολο απο το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών και εστάλει για να ανακοινωθεί στους Μακεδόνες της Αταλάντης.  Με βασιλικό διάταγμα ιδρύθηκε ανεξάρτητος Δήμος από τους Μακεδόνες, που εγκαταστάθηκαν στην Αταλάντη μετά το 1833, με την ονομασία Νέα Πέλλη. Ακόμα και στο όνομα είναι φανερή η αγάπη και νοσταλγία πως τις προγονικές τους εστίες. Το 1912 καταργήθηκαν οι Δήμοι Αταλάντης και Νέας Πέλλης και έγιναν Κοινότητες, ενώ το 1925 ενώθηκαν δημιουργώντας τη Κοινότητα Αταλάντης (ΦΕΚ 262, 1925). 

Οι πληροφορίες έχουν παρθεί απο την Συλλογή Χιονίδη, ενώ το αυθεντικό πρωτόκολο υπάρχει στον τομέα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών.

Η πρώτη Σελίδα του Αυθεντικού Εγγράφου

photocopyoforiginalpaper 1845   Οι Μακεδόνες της Νέας Πέλλης συγκροτούν τον Δήμο Μακεδόνων

Ακολουθεί το ίδιο κείμενο σε πιο ευδιακριτη μορφή. Παρατηρήστε την χρήση του Όρου ‘Μακεδονία‘ και των παραγώγων του. Ήταν ακόμα η εποχή που δεν είχε ξεκινήσει η “μακεδονοποίηση” των Σλάβων και ο όρος Μακεδόνας ταυτιζόταν με Έλληνες.metafrasi 1845   Οι Μακεδόνες της Νέας Πέλλης συγκροτούν τον Δήμο Μακεδόνων

Τα ονόματα φυσικά είναι όλα Ελληνικά και είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως ανάμεσα τους βρίσκονται σε σπάνιες περιπτώσεις Μακεδόνες με αρχαία Μακεδονικά ονόματα (πχ Περδίκκας).

namessigned 1845   Οι Μακεδόνες της Νέας Πέλλης συγκροτούν τον Δήμο Μακεδόνων

namessigned2 1845   Οι Μακεδόνες της Νέας Πέλλης συγκροτούν τον Δήμο Μακεδόνων


Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. 15 Νοεμβρίου 1845 – Πρόταση της Επιτροπής Μακεδόνων προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών για χορήγηση υποτροφίας σε δύο νέους Μακεδόνες
  2. Οι Σκοπιανοί της Διασποράς εκδίδουν πιστωτικές κάρτες με τον δεκαεξάκτινο ήλιο της Βεργίνας και τον Μέγα Αλέξανδρο
  3. Πιέζουν οι Αλβανοί της ΠΓΔΜ για λύση στο θέμα της ονομασίας
  4. Έπαθλα με τον Ήλιο της Βεργίνας απένειμαν στην εθνική ομάδα Handball τους οι Σκοπιανοί
  5. Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις στο εξωτερικό για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Comments