Είμαι Μακεδόνας γιατί είμαι ΈΛΛΗΝΑΣ 1904-1908

 

Απο το youtube channel του Makedonas82

Πηγή: http://www.mokro.gr/History_We_the_macedonians_livadero.htm

Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. Brace, Charles Loring. The races of the old world :a manual of ethnology, 1863
  2. The Macedonian Struggle for the liberation of Macedonia (1904-1908)
  3. The Greek Struggle for Macedonia (1904-1908)
  4. ΜΜΑ – Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908: Δίψα Ελευθερίας
  5. Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908
Comments