Μακεδονικές εικόνες στην Αλεξάνδρεια

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

Το Δίον, η Βεργίνα, η Πέλλα, η Ολυνθος, η Σαμοθράκη, οι Φίλιπποι, η Θάσος και η Θεσσαλονίκη αναδεικνύουν την πολιτισμική φυσιογνωμία της Μακεδονίας στην έκθεση«Αρχαιολογικοί τόποι της Μακεδονίας» που διοργανώνεται στο Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού της Αλεξάνδρειας με έργα από την ομάδα F-14 Κοινόν Φωτογράφων. «Οι φωτογραφίες», αναφέρει ο διευθυντής του ΕΙΠ στο Παράρτημα της Αλεξάνδρειας Μανώλης Μαραγκούλης, «σημερινές ματιές πολλών καλλιτεχνών στα εναπομείναντα μνημεία της μακεδονικής αρχαιότητας στον ελλαδικό χώρο, συναντιούνται στην Αλεξάνδρεια με τις διαδρομές, τις συνέχειες, τις ασυνέχειες και τις αναζητήσεις του ελληνισμού έτσι όπως αυτός τις καλλιέργησε ερχόμενος σε επαφή με τους γειτονικούς ανατολικούς πολιτισμούς ύστερα από τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου».

Πηγή: Το Βήμα

Related posts:

Comments