Η Ιστορία των πρώτων Εφημερίδων της Μακεδονίας

Η πρώτη εφημερίδα απο Μακεδόνες εκδόθηκε το 1790 ενώ αντίθετα η πρώτη εφημερίδα απο Σκοπιανούς μόλις το…1927!!

Η πρώτη Εφημερίδα εκδόθηκε το 1790 απο τους Μακεδόνες αδερφούς Μαρκίδες Πούλιου. Οι αδερφοί Μαρκίδες Πούλιου, τυπογράφοι από τη Σιάτιστα, ήταν στενοί συνεργάτες του Ρήγα Φεραίου και έμελε να γίνουν εκδότες της πρώτης σωζόμενης ελληνικής εφημερίδας (της Εφημερίδος). Η πρώτη δημοσιογραφική εξόρμηση των Σιατιστινών αδερφών είχε έναν πατριωτικό χαρακτήρα και ερχόταν να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πνευματική και πολιτική αφύπνιση του απόδημου ελληνισμού. Στο πρώτο φύλλο της Εφημερίδος, που κυκλοφόρησε στις 31 Δεκεμβρίου 1870 διαβάζουμε τα εξής: “Όντες υστερημένοι οι απόγονοι εκείνων των περιβόητων Ελλήνων από την αυτονομίαν και υποδεδουλωμένοι εις πολλά βάσανα, με όλον τούτο δεν παύουσι ποτέ μιμούμενοι τους παλαιούς προπάτορας“.

Η πρώτη Μακεδονική Εφημερίδα στην Θεσσαλονίκη  ήταν ο “Ερμής” (1875-1881).  Στη συνέχεια πήρε τον τίτλο «ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και με συνεχόμενη αρίθμηση των φύλλων κυκλοφόρησε από το 1881 μέχρι το 1902. Εκδότης ήταν ο Σοφοκλής Γκαρμπολάς.

Φύλλο του “Φάρου της Μακεδονίας” απο το 1887.

 

Απο τότε ακολούθησαν δεκάδες Μακεδονικές εφημερίδες του καθημερινού και περιοδικού τύπου. Αναφέρουμε περιληπτικά τις:

Μακεδονική Ηχώ

Δυτική Μακεδονία,

Μακεδονικός κόσμος,

Ηχώ της Μακεδονίας

Μακεδονική Ένωσις

Η Παμμακεδονική

Μακεδονομάχος,

Μακεδονικά Σαλπίσματα,

Μακεδονία,

Τα Μακεδονικά Σπορ,

Ο Μακεδονικός Σπινθήρ,

Μακεδονικά Γράμματα,

Μακεδονικόν Βήμα

Χρονικά Δυτικής Μακεδονίας

Μακεδονικόν Βήμα

Μακεδονική Νεολαία,

Μακεδονικός Αστήρ κ.α


Related posts:

Comments