Η Θεσσαλονίκη στα χαρακτικά 15ος – 19ος αι. – Συλλογές Γεωργίου Πατιερίδη, Κωνσταντίνου Σταμάτη

Η Θεσσαλονίκη στα χαρακτικά, από τον 15ο – 19ο αιώνα
Συλλογές Γεωργίου Πατιερίδη, Κωνσταντίνου Σταμάτη

 


 

Την ημέρα των Εγκαινίων, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009, ώρα 20:00 θα γίνει η παρουσίαση της εκδόσεως Η Θεσσαλονίκη στα χαρακτικά 15ος – 19ος αι. από τις συλλογές Γεωργίου Πατιερίδη, Κωνσταντίνου Σταμάτη”

 

Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Δήμος Θεσσαλονίκης Αντιδημαρχία Πολιτισμού-Νεολαίας
Μουσείο Φωτογραφίας “Χρήστος Καλεμκερής” του Δήμου Καλαμαριάς

Πηγή : Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών

Related posts:

Comments