Αρχαια Aθηνα, το δυτικό μεγαλείο – Ancient Athens, western splendor

Α great video by HISTORYofGREECE

The rest of the parts can be found in the following links:

Aθηνα-το δυτικο μεγαλειο 2/3 Ancient Athens-western splendor

Aθηνα-το δυτικο μεγαλειο 3/3 Ancient Athens-western splendor

Related posts:

Comments