Κατάθεση απαντητικού Μνημονίου Ελλάδος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για υπόθεση προσφυγής ΠΓΔΜ

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2010

Κατατέθηκε σήμερα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και εντός της καθορισθείσης από το Δικαστήριο προθεσμίας, το απαντητικό Μνημόνιο (counter-memorial) της Ελλάδος στην υπόθεση της προσφυγής της ΠΓΔΜ εναντίον της χώρας μας, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού.

Η κατάθεση έγινε από τους εκπροσώπους (Agents) της Ελλάδος στην υπόθεση αυτή, Πρέσβυ κ. Γεώργιο Σαββαϊδη και τη Νομικό Σύμβουλο και Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, κα Μαρία Τελαλιάν, στελέχη του ΥΠΕΞ με πλούσια διεθνή εμπειρία και ενασχόληση με τα ζητήματα αυτά, τόσο σε πολιτικό όσο και σε νομικό επίπεδο, που έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους από το Νοέμβριο του 2008. Ως Νομικοί Σύμβουλοι της Ελλάδος στην υπόθεση αυτή έχουν ορισθεί τέσσερεις επιφανείς αλλοδαποί διεθνολόγοι Καθηγητές με μεγάλη εμπειρία στην υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον του ΔΔΧ. Επίσης, την ομάδα υποστήριξης πλαισιώνουν και Έλληνες Καθηγητές, διεθνολόγοι και ιστορικοί. Υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας έχει ορίσει στην υπόθεση αυτή ως Ad Hoc Δικαστή τον Καθηγητή, Ακαδημαϊκό, μέλος και ήδη Πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου, κ Εμμανουήλ Ρούκουνα.

Ως γνωστόν, η ΠΓΔΜ κατέθεσε, στις 17.11.2008, προσφυγή κατά της χώρας μας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ), επικαλούμενη παραβίαση εκ μέρους μας του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, λόγω της υποτιθέμενης αντίρρησης (objection) της Ελλάδος στην πρόσκληση για προσχώρηση της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

Το απαντητικό Μνημόνιο της Ελλάδος, το οποίο παραθέτει λεπτομερώς και με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, την ελληνική νομική επιχειρηματολογία στην υπόθεση αυτή, είναι αποτέλεσμα επίπονης και μακράς συνεργασίας ενός και πλέον έτους μεταξύ των Ελλήνων και των αλλοδαπών διεθνολόγων. Το ελληνικό Μνημόνιο απορρίπτει στο σύνολό τους τα επιχειρήματα της ΠΓΔΜ και αναπτύσσει εμπεριστατωμένα και εξαντλητικά τα νομικά, πολιτικά και ιστορικά επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς στην υπόθεση αυτή. 

Στη συνέχεια της κατάθεσης του απαντητικού Μνημονίου από πλευράς μας, η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης θα καθορισθεί από το Δικαστήριο και, σε μια δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει προφορική ανάπτυξη των εκατέρωθεν επιχειρημάτων σε προφορική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδικασίας του Δικαστηρίου, το Μνημόνιο της ΠΓΔΜ καθώς και απαντητικό Μνημόνιο της Ελλάδος θα παραμείνουν εμπιστευτικά μέχρι και την έναρξη της προφορικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου.

Υπουργείο Εξωτερικών

Related posts:

Comments