Έργα πολιτισμού 112,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Νέα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανάμεσα στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, με αντικείμενο τα έργα Πολιτισμού στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013.

Στη συνάντηση συμμετείχαν όλα τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, αλλά και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013. Στη συνάντηση έγινε εξειδίκευση των δράσεων Πολιτισμού στην Κεντρική Μακεδονία στην Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο, αλλά και των κονδυλίων που θα διατεθούν για τα έργα και τις δράσεις που θα ενταχθούν.
Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση όλων των μέτρων Πολιτισμού και η άμεση ένταξη συγκεκριμένων έργων στις ανοιχτές προσκλήσεις του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013. Το συνολικό ποσό των κονδυλίων που θα διατεθούν από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013 για πολιτιστικά έργα και δράσεις στην περιοχή είναι 112,5 εκατομμύρια ευρώ.

Βάσει της εξειδίκευσης που συμφωνήθηκε τα κονδύλια κατανεμήθηκαν ως εξής:

1. Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς: 54,5 εκ. ευρώ.
2. Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών: 48 εκ. ευρώ.
3. Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών: 10 εκ. ευρώ.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν ώστε να επισπεύσουν τις διαδικασίες ενεργοποίησης και ένταξης των έργων Πολιτισμού, με προτεραιότητα σε όσα διαθέτουν ωριμότητα, να εξειδικεύσουν άμεσα τους σχετικούς κωδικούς του ΠΕΠ και μέσω της εξασφάλισης ετοιμότητας να προχωρήσουν άμεσα σε εντάξεις και έναρξη υλοποίησης συγκεκριμένων προτάσεων.

pliroforiodotis.gr

Related posts:

Comments