Macedonia – Rare Document from Macedonians of Kozani on 1827

  

Α rare document of a transaction coming from Macedonians of Kozani on 1827. Malina wife of Misios Misdanis sells to Georgios Nikolaou the house she inherited by her husband with the obligation Nikolaou to take care of her until her death.

In the end of the document, we can find the names of the Macedonians who were the witnesses of the transaction.

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

Η Μαλίνα σύζυγος Μίσιου Μισδάνη πώλησε στον Γεώργιο Νικολάου την οικία κληρονόμησε από τον άνδρα της της και να αναλάβει ο αγοραστής να την φροντίζει και να την συντηρεί μέχρι τον θάνατό της

 



, που, με την συμφωνία να κατοικεί σε ένα από τα δωμάτια, και στη συνέχεια να φροντίσει τα της κηδείας της.

 

…………………………………………………………………………………………………………


 

σελ


. 204 27.6.1827

 

Ο Σερβίων κ


(αι) Κοζάνης Βενιαμίν επιβεβαιοί

 

+


Προκαθημένης της ημών ταπεινότητος εν τη καθεαυτή αγιωτάτη επισκοπή Κοζάνης, κ(αι) συνοδικώς δια/1 τελούσης μετά των περί αυτή εντιμοτάτων Κληρικών πολι, ευσεβεστάτων ιερέων, κ(αι) χρησίμων αρχόντων της/2 τείας ταύτης, παραστάσα αυτοπροσώπως η Μαλίνα σύζυγος του Μίσιου Μισδάνη ιδίοις αυτή χείλεσιν ωμολό/3 γησεν ότι το οσπήτιόν της, κτήμα του μακαρίτου ανδρός της, κείμενον εις τον Γκιουλέρ Μαχαλάν, γειτονευόμενον Γεωργίου Γιαντζιούλη /4 από μεν το Ανατολικόν μέρος, το ένδον με το οσπήτιον του, το δε έξω μετά των αδελφών/5 του Νάνιου Γκουλιάρα το δυτικό μέρος με τον πα, από το Βορράν με τον βασιλικόν δρόμον, όσον και η γέφυρα, από/6 βασιλικόν δρόμον κ(αι) μέρος με το σπήτιον του(πά) Νικολάου ιερομνήμονος, κ(αι) από το Νότον, μέρος με το ίδιον/7 οσπήτιον του πα(πά) Νικολάου, κ(αι) μέρος με την στενούραν την όπισθεν του οσπητίου του παπά Μάρκου ονδάδες και δύω σαχνισίνια , συνιστάμενον/8 δε επάνω με τους τρεις, κάτωθεν με ένα ονδάν, έν κατώγειον, έν κελλάρ ,/9 έν μπονδρούμι, έν ανωγόσωλον, έν μαγαζί θολογυριστόν, μίαν σό μπαν μαζή με την κούχνην δε της μεσιάς υπάρχουσιν η αυλή του οσπητίου μπαχτσές αχούρι ονδάς , κ(αι)/10 εις Μεσαυλαίαν μαρμαρόστρωτον, έξω, το μαγειρείον κ(αι) /11 ο. εις δε το μεσαφίρικον ευρίσκονται κάτω ένας ονδάς, κ(αι) έν, κ(αι) ο μισός αρβανίκος /12 εκείθεν του οσπητίου, επάνω δε έτερος. το αυτό οσπήτιον, εμπεριεχόμενον ς ανωτέρω είρηται, ωμο/13 λόγησεν αυτοπροαιρέτω θελήση επώ, ότι ομού με το εν αυτώ ανήκον τρεχάμενον νερόν οικεία βουλή και/14 λησεν ήμερον προς τον ενταύθα Γεώργιον Νικολάου δια γρόσια δύο χιλιάδας και πεντακόσια:, , ήτοι/15 αριθ. 2.500άπερ κ(αι) λαβούσα παραυτού σώα και ανελλιπή μέχρι λεπτού εξώφλησε γράφοντες αποφαινόμεθα κ εις το εξής το ειρημένον οσπήτιον υπάρχη κτήμα αναφαίρετον κ . κατά την έκθεσιν/16 τοίνυν αυτή κ(αι) δια στόματος ομολογίαν(αι) διαβεβαιούμεν, ότι από την σήμερον/17 και(αι) αναπόσπαστον του διαληφθέντος Γεωρ/18 γίου Νικολάου κ(αι) των αυτού διαδόχων και κληρονόμων , δεσποζόμενον παραυτών ακωλύτως κ(αι) απολύτως /19 κ(αι) καταρέσκειαν κ(αι) θέλησίν των οικονομούμενον κ(αι) διοικούμενον τελείας κ της Βασιλικής κρίΝικολάου υπόσχεται πως την διαληφθείσαν Μαλίναν Μισδάνη να την έχη μέσα εις το αυτό οσπήτιον είς έναν , μηδενός όντος ανθιστάμενον ή αντιτεί/20 νοντος κατά τούτο ως(αι) καθολικής γενομένης της  ωλήσεως, καθά κ(αι) το χοτζέτι/21 σεως διαλαμβάνει. προς τούτοις ο ειρημένος Γεώργιος/22 σύζυγον του Μίσιου, εν όσω ζη, κατοικούσαν/23 των ονδάδων, κ(αι) να την περιποιήται με την αναγκαίαν ζωοτροφίαν της τον θάνατόν της να φροντήση τα της κηδείας της προς αλλήλους συμφω, φιλοφρονούμενος αυτήν κ(αι) με κανένα φόρεμα,/24 μετά δε, τοιαύτης γενομένης της/25 νίας με κοινήν αμφοτέρων ευχαρίστησιν. εις ένδειξιν τοίνυν τούτων απάντων εγένετο και το παρόν της καθαυλής πωλητήριον γράμμα ’/26 ημάς ιεράς, υπογεγραμένον παρά της διαληφθήσης Μαλλίνας συζύγου του ντιμοτάτων κληρικών ης πολιτείας ταύτης καθασφαλισμένον /27 Μίσιου Μισδάνη, κ(αι) ταις αξιοπίστοις μαρτυρίαις των,  υσεβεστάτων ιερέων κ(αι) χρησί/28 μων αρχόντων, έτι δε κεκυρωμένον τη τε σφραγίδι κ Γεωργίω Νικολάω προς διηνεκή αυτού ασφάλιαν κ(αι) επιβεβαιώσει της/29 ημών ευσεβότητος, κ(αι) εδόθη τω ηρημένω(αι) ησυχίαν.~ 30 \

1827 

 χειρός του εφημερίου παπά Νικολάου βεβαιόνο τα άνωθεν Ιουνίου 27 εν Κοζάνη~ εγώ η Μαλίνα σύζυγος του Μίσιου Μισδάνη μη ηξεύροντας να γράψω δια

(αστήλη)

 

 



– o Πρωτοπαπάς Ευθύμιος ιερεύς μάρτυς

ο Δευτερεύων Μάρκος ιερεύς μάρτυς

-ο Νομοφύλαξ Νικόλαος ιερεύς μάρτυς

ο ιερομνήμων Νικόλαος ιερεύς μάρτυς

ο Δομέστικος Ιωάννης ιερεύς μάρτυς

ο χαρτοφύλαξ Ιωάννης μάρτυς

ο ρήτωρ Γεώργιος μάρτυς

ο Πρωτέκδικος Στέφανος μάρτυς

ο υπομιμνήσκων Κωνσταντίνος μάρτυς

ο Διερμηνευτής Δημήτριος μάρτυς

 

(

 



βστήλη)

 

“βεβαιούμεν “χειρός του εφημερίου παπά Νικολάου μαρτυρώ

 



ο οστιάριος Δημήτριος μάρτυς

ο έκδικος Γεώργιος μάρτυς

ο Μυροδότης Δημήτριος μάρτυς

ο Γεώργιος Αρμενούλη βεβαιώνω

ο Δημήτριος, ο θεόδωρος κ(αι) ο αθανάσιος παιδιά του Νάκου Γκουλιάρα.

ο Περιοδευτής Δημήτριος μάρτυς

ο ορφανοτρόφος λάζαρος μάρτυς

ο Διοικητής θεόδωρος μάρτυς

η αικατερίνη σύζυγος Γεωργίου Γιαντζιούλη μη ηξεύρουσα να γράψω δια χειρός του εφημερίου παπά Νικολάου μαρτυρώ

Related posts:

Comments