Κοινή άσκηση ΗΠΑ-Τουρκίας ανάμεσα σε Κρήτη και Κύπρο

02-07-2010
  
Image
 
 
 
 
 
 
 
 
Mείζονες αμερικανοτουρκικές ασκήσεις με την εκτέλεση εκτεταμένων σεναρίων από τα δυτικά της Κρήτης μέχρι την Κύπρο θα διεξαχθούν μεταξύ 5 και 10 Ιουλίου. Το αμερικανικό Ναυτικό θα διεξάγει τις ασκήσεις εντός FIR Αθηνών σε όλη την έκταση δυτικά-νοτιοδυτικά της Κρήτης και μεταξύ Κρήτης-Ρόδου-Καστελόριζου-Κύπρου, σε περιοχή που επίσης έχει δεσμευθεί από το τουρκικό Ναυτικό.

Αν και αυτό δεν αναφέρεται επί της ουσίας πρόκειται για κοινή άσκηση αφού η μία περιοχή περιλαμβάνεται στην άλλη. Αν και γίνεται ρητή αναφορά στην ΝΟΤΑΜ της ΥΠΑ (σχετικά με την Αμερικανική πλευρά πάντα) περί εξαιρέσεως του εναέριου χώρου που έχει δεσμευτεί για την τουρκική άσκηση, παρ’όλα αυτά είναι προφανές ότι πρόκειται επί της ουσίας περί κοινής Αμερικανο-Τουρκικής ασκήσεως: Ο εναπομείναν εναέριος χώρος πέριξ αυτής δεν επαρκεί για τις αμερικανικές ασκήσεις.
 
OΠωσδήποτε έχει σημασία η επιλογή των περιοχών που κινήθηκαν και οι Τούρκοι στις 23/5 & 28/6 σε ανάλογες ασκήσεις. Ενδιαφέρον έχει και η έγγραφη έκφραση στην ΝΟΤΑΜ της ΥΠΑ για τους Αμερικανούς περί “due regard”: Δεν απαιτούμε σχέδια πτήσεως…

Η ΝΟΤΑΜ για τους Αμερικανούς είναι η ακόλουθη:

A1260/10 – US NAVY WILL CONDUCT CARRIER FLIGHT OPERATIONS WITHIN ATHINAI FIR
AS
DESCRIBED BELOW:
1.- AREA (WITHOUT FIRING) : 355000N0294800E 355000N0284000E
350000N0272000E 340000N0272000E 333200N0300000E THEN ALONG ATHINAI/
NICOSIA FIR BOUNDARY TO 354800N0300000E TO BEGINNING.
VERTICAL LIMITS: SFC-FL300.
DATES AND TIMES: JUL 05 0700-2000, 09 1230-1830.
WARNING: ON JULY 05 BETWEEN 0900-1700 UTC, SFC-FL100, THE NOTAMED
EXERCISE AREAS AS DESCRIBED IN OUR NOTAM A1248/10 LGGGYNYX, HAVE
ALREADY BEEN RESERVED FOR THE NEEDS OF THE TURKISH NAVY EXERCISE
ACTIVITIES AND THEREFORE THEY ARE EXCLUDED FROM THE ABOVE CARRIER
FLIGHT OPERATIONS RESERVATION.
2.- AREA (WITHOUT FIRING): 360000N0223000E 3500N0230000E
344400N0233100E 342300N0233100E 342300N0232600E THEN ALONG ATHINAI/
MALTA FIR BOUNDARY TO 360300N0200000E TO BEGINNING.
VERTICAL LIMITS: SFC-FL300.
DATE AND TIMES: JUL 10 1000-2000.
3.- PROCEDURES FOR USS ACFT:
3.1.- EXER ACFT WILL FLY VFR/VMC IN ACCORDANCE WITH ICAO RULES AND
PROCEDURES AND AIP-GREECE AND WILL OPERATE OUT OF UPPER/LOWER
AIRWAYS.
3.2.- EXER ACFT WILL SUBMIT FLIGHT PLANS ACCORDING TO ICAO ASSEMBLY
RESOLUTION A36-13, APPENDIX O, RESOLVING CLAUSE 2 AND AIP-GREECE,
RAC 1-1.1, PARA 2.1.4.1.
3.3.- EXER ACFT WILL BE IN CONTACT WITH ATHINAI ACC ON EMERGENCY
FREQ 121.5MHZ. SFC – FL300, DATES AND TIMES AS ITEM E, 05 JUL 07:00 2010 UNTIL
10 JUL 20:00 2010. CREATED: 01 JUL 06:49 2010

Και η ΝΟΤΑΜ που αφορά τους Τούρκους:

Παράθεση
A1248/10 (Issued for LGGG PART 1 OF 2) – TURKISH NAVY WILL MAKE A FIRING AND WITHOUT EXERCISE WITHIN ATHINAIFIR AS DESCRIBED BELOW:
1.- EXERCISE AREA (FIRING) : 352100N0281300E 352100N0285800E345100N0285800E 345100N0281300E.
AWYS R78 AND M978 (NIPIS-VAXOS), L53 (ABILO-MASES), N134(MASES-MAGIS), L52 (TIRMO-VAXOS) AFFECTED.VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.DATE AND TIMES: JUL 05 1530-1700.
2.- EXERCISE AREA (FIRING): 352100N0285800E 352100N0294400E345100N0294400E 345100N0285800E.
AWYS R78 AND M978 (PERIM-AMONO), N134 (DOPUS-MAGIS), L52(TIRMO-MAGIS), L995 (AMONO-IRBAX) AFFECTED.VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.DATE AND TIMES: JUL 05 1530-1700.
3.- EXERCISE AREA (WITHOUT FIRING): 352100N0281300E 352100N0285800E345100N0285800E 345100N0281300E.
AWYS R78 AND M978 (NIPIS-VAXOS), L53 (ABILO-MASES), N134(MASES-MAGIS), L52 (TIRMO-VAXOS) AFFECTED.VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.DATE AND TIMES: JUL 05 1330-1500.END PART 1 OF 2. DATE AND TIMES AS ITEM E, 05 JUL 09:00 2010 UNTIL 05 JUL 17:002010. CREATED: 29 JUN 11:16 2010A1248/10 (Issued for LGGG PART 2 OF 2) –
4.- EXERCISE AREA (WITHOUT FIRING) : 352100N0285800E 352100N0294400E345100N0294400E 345100N0285800E.
AWYS R78 AND M978 (PERIM-AMONO), N134 (DOPUS-MAGIS), L52(TIRMO-MAGIS), L995 (AMONO-IRBAX) AFFECTED.VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.DATE AND TIMES: JUL 05 1330-1500.
5.- EXERCISE AREA (WITHOUT FIRING): 345100N0281300E 345100N0285800E342300N0285800E 342300N0281300E.
AWYS W54 (ORVIS-ANTAR), A14 AND M872 (KAVOS-GUDIS) AFFECTED.VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.DATE AND TIMES: JUL 05 0900-1030.
6.- EXERCISE AREA (WITHOUT FIRING): 345100N0285800E 345100N0294400E342300N0294400E 342300N0285800E.
AWYS L52 (VAXOS-MAGIS), N134 (DOPUS-MAGIS), L53 (ABILO-PERIM)AFFECTED.VERTICAL LIMITS: 0-10000FT AMSL.DATE AND TIMES: JUL 05 0900-1030.7.
– THE NATIONAL AIRSPACE OF GREECE EXTENDS UP TO 10NM FROM THEGREEK COASTS, AS DESCRIBED IN AIP-GREECE, PAGE RAC 0-1, PARA 2 ANDSHALL NOT BE AFFECTED BY THE GUN FIRING ACTIVITIES. 00000FT AMSL – FL100 ENDPART 2 OF 2, DATE AND TIMES AS ITEM E, 05 JUL 09:00 2010 UNTIL 05 JUL 17:00 2010.CREATED: 29 JUN 11:16 2010

Το ότι εκδόθηκε ΝΟΤΑΜ από την Άγκυρα με την οποία δεν αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα για τα 10 ν.μ. είναι νομίζουμε αυτονόητο, όπως επίσης και οι εκφράσεις που «καταδικάζουν» την παραβατική συμπεριφορά της Ελλάδας…

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=12962&Itemid=40

Related posts:

Comments