Μοναστήρια της Καστοριάς / Monasteries of Kastoria

 

Monasteries of Kastoria

Πηγή: http://istorikakastorias.blogspot.com/Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. Antifascist, Anti-VMRO Demonstrations by Liberal Youth in Skoplje [11-IV-2009]
  2. Kastoria, Macedonia, Greece: Photos from the Middlewar – Μεσοπολεμικές φωτογραφίες από την Καστοριά
  3. Details About the Planned Monument of Alexander the Great in Skoplje Revealed [04-V-2009]
  4. Kastoria, Macedonia – Exploring Beautiful Landscapes of Greece
  5. Category: Videos Archives
Comments