Ο Θάνατος του Κολοκοτρώνη μέσα από εφημερίδες της Εποχής

  

Θάνατος Θεόδωρου Κολοκοτρώνη


Η Ταχύπτερος Φήμη κυκλοφόρησε στην Αθήνα και εκδιδόταν 2 φορές την Εβδομάδα. Στην βιβλιοθήκη του Ελληνικού λογοτεχνικού και Ιστορικού αρχείου υπάρχει μόνο το τερασέλιδο τεύχος της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου του 1843.

Το φύλλο αυτό πάντως έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία. κα­θώς αναγγέλλει τον θάνατο του Γέρου του Μωριά, Θεόδωρου Κολοκοτρώ­νη και περιγράφει την τελετή της κηδείας του.

Διαβάζουμε ότι «ο Σύμβουλος  της Επικρατείας  και Αντιστράτηγος» παρευρέθη σε βασιλικό χορό στα ανάκτορα, στις 3 Φε­βρουαρίου, και επέστρεψε, στις 11 το βράδυ, στο σπίτι του, όπου, ύστερα από τέσσερις ώρες, «[…] ευρέθη προσβε­βλημένος από αποπληξίαν». Οι οικείοι του κάλεσαν για­τρούς, το πλήγμα όμως ήταν θανατηφόρο και «ο γέρος του Μοριά» ξεψύχησε ύστερα από λίγο. Μόλις κυκλοφόρησε η είδηση του θανάτου του πλήθος Αθηναίων έσπευσαν στο σπίτι του για να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Στην περιγραφή σημειώνεται ση το Συμβούλιο της Επικρατείας διέκοψε τη συνεδρίασή του και«[…] επεσκέφθη εις την οικίαν τον νεκρόν», ενώ το υπουργικό συμβούλιο εκπόνησε αμέσως πρόγραμμα επικήδειας τε­λετής και το υπέβαλε για βασιλική έγκριση.

Την ημέρα της κηδείας η σορός του Κολοκοτρώνη, ντυ­μένη με τη στολή του αντιστρατήγου, το ξίφος και την περικεφαλαία του και – συμβολικά – μια τουρκική ση­μαία κάτω από τα πόδια, πέρασε από τις οδούς Ερμού και Αιόλου και κα­τέληξε στον τότε μητροπολιτικό ναό της Αθήνας, την Αγία Ειρήνη. Πρω­τοφανές πλήθος (περίπου δέκα χι­λιάδες) ακολούθησαν στην συνέχεια την εκφορά μπροστά από τα τότε ανάκτορα και  τέλος στο νεκροταφείο.

Συγκινητική είναι και η περιγραφή των αντιδράσεων των γιων του Κολοκοτρώνη: “ Οι φίλτατοι υιοί του συνησθάνθησαν θλίψην απαρηγόρητον διά την στέρησιν τοιούτου περιωνύμου πατρός. Και ο μεν νεώτερος Κ. Κωνστ. Πρώτην ίσως φοράν αισθανόμενος πικρότητα λύπης εφάνη καταπονούμενος υπ’ αυτής, ώστε και επί του νεκρού κατά τον τελευταίον ασπασμόν απεσπάσθη λυποθημμένος».

Related posts:

Comments