ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

Έγγραφο εκ Μέρους του Μεγάλου Ναπολέοντος υπέρ της Ι.Μ.Σινά, 1798
 
Η ανά τους αιώνας διακριτική και ταπεινή στάση των εδώ διαβιούντων Σιναϊτών Πατέρων έχει συμβάλει ώστε τα Προσκυνήματα του σιναϊτικού χώρου να έχουν παραμείνει σεβαστά και η προσευχή των σιναϊτών Πατέρων ανεμπόδιστη. Κατά καιρούς μάλιστα τη διακονία αυτή την έχουν στηρίξει μεγάλοι ιστορικοί ηγέτες θέτοντας την Ιερά Μονή Σινά κάτω από την προστασία τους. Στις ημέρες μας μάλιστα την παράδοση αυτή, συνεχίζουν σύγχρονοι ηγέτες και μεγάλες προσωπικότητες εντός και εκτός Αιγύπτου, που με περισσό ενδιαφέρον βοηθούν ώστε στις σημερινές συνθήκες η Ι.Μ.Σινά να συνεχίζει την πνευματική, φιλανθρωπική και πολιτιστική της παράδοση.
 

 
Το Καθολικό, Εσωτερικό Στέγης, Η Επιγραφή του Ιουστινιανού
Η προσφυγή όχι μόνο απλών ανθρώπων, αναχωρητών ή Βεδουΐνων αλλά και μεγάλων θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών στην ευλογία της Παναγίας Βάτου και, από μία περίοδο και μετά, στην προστασία και της Αγίας Αικατερίνης, διαμορφώνει μία μεγάλη παράδοση στον δέκα επτά αιώνων βίο της Ιερά Μονή Σινά, ασχέτως αν η θέση της ευρίσκεται στην απομακρυσμένοι περιοχή του Νοτίου Σινά. Παράλληλα η λαμπρή πνευματική και πολιτιστική παράδοση της Μονής και η τιμή στην Αγία Αικατερίνα, ιδίως στο Δυτικό Κόσμο, συνετέλεσαν ώστε όλοι να θέλουν να προσφέρουν δώρα ή να συνεργούν στις προσπάθειες διαφυλάξεως των προσκυνημάτων της Μονής.
 
 
 
Η Διαθήκη του Μωάμεθ, Επικυρωμένο Αντίγραφο, Τουρκικό Έγγραφο, 1858
 
Στο θέμα αυτό έχει επίσης συντελέσει και το γεγονός ότι η Μονή αποτελεί σημείο συναντήσεως των πιστών όχι μόνο του Χριστιανικού Κόσμου, αλλά και του Κόσμου των άλλων δύο μεγάλων θρησκειών της Βίβλου, του Ιουδαϊκού και του Μωαμεθανικού.

 
Comments