Οπτικό Υλικό «Από τον Ηρακλή στον Αλέξανδρο», οι αρχαίοι Μακεδόνες στην Οξφόρδη

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το  Greek Network στο Facebook.

Alexander the Great.

The Archaeologist Dr. Angeliki Kottaridi

Life-sized clay head. Clay, c. 480 BC, from burial ΛΙΙΙ, all about 32X21 cm.
 
One of the burials in the queen’s cluster at Aegae, dating to around 480 BC, yielded 26 life-sized clay heads. These enigmatic faces are astonishing both n terms of their early date and their realistic and expenssive facial features. They would originally have been part of wooden statues (xoana).

Meda’s wreath from the tomb of Philip II.

Gold, some 80 leaves and 112 flowers surviving, c. 310 BC, diameter 26 cm. The gold myrtle wreath is amongst the most precious objects found in the antechamber of the tomb of Philip II. It is associated with his wife, Meda.
Meda’s wreaqth from the tomb of Philip II. Gold, some 80 leaves and 112 flowers surviving, c. 310 BC, diameter 26 cm. The gold myrtle wreath is amongst the most precious objects found in the antechamber of the tomb of Philip II. It is associated with his wife, Meda

Terracotta figurine. Terracotta with traces of paint on surface, c. 350-325 BC, H 20cm. This figurine was found alongside many others in the burial of a lady of the royal family.

Την συλλογή Φωτογραφιών από την έκθεση “”FROM HERACLES TO ALEXANDER THE GREAT” στην Οξφόρδη μπορείτε να την βρείτε στο Greek Network του Facebook.

Σχετικό Video από το BBC News

Related posts:

Comments