Οι Πελαγόνες

2 maps migdonia Η Μυγδονία και οι Μύγδονες

 Χάρτης της αρχαίας Μακεδονίας (Photo @ komvos.edu.gr)

του Αντώνη Ε. Κοντόπουλου

Οι Πελαγόνες κατοικούσαν στην κοιλάδα του ποταμού Εριγώνα (Στραβ. VII 7, 8–9 και απόσπ. 20). Συνόρευαν στα Δυτικά με τους Δασσαρήτες, με τους Δάρδανους στα Βόρεια, τους Παίονες στα Ανατολικά και τους Λυγκηστές στα Νότια. Σύμφωνα με την παράδοση, επώνυμος ήρωας τους είναι ο Πηλεγόνας, γιός του Αξιού και της Νύμφης Περιβοίας, καθώς και πατέρας του Αστεροπαίου  (Ιλιάς, ΧΧΙ, 141).

 Μία επιγραφή από τον 4ο αιώνα π.Χ. αναφέρεται σε έναν Πελαγόνα βασιλιά, του οποίου το όνομα δυστυχώς δεν έχει διασωθεί, «Π…… των Πε]λαγόνων Βα|[σιλέα» (Inscriptiones Graecae II2, No. 190; Supplementum Epigraphicum Graecum XIV, No. 45; XXXVIII, No. 56). Ο Πελαγόνας Βασιλιάς τιμάται από τους Αθηναίους ως «Πρόξενος και ευεργέτης», πιθανόν το 370 π.Χ. Λίγα χρόνια αργότερα, βρίσκουμε το όνομα Μενέλαος ο Πελαγόνας, ως ευεργέτη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως ο Μενέλαος ήταν μέλος του Βασιλικού Οίκου των Πελαγόνων και πιθανότατα συνδεόταν και με τον Βασιλικό Οίκο των Λυγκηστών. Επιγραμματιστές έχουν ταυτίσει το όνομα του άγνωστου Βασιλιά με αυτό του Παίονα βασιλιά Πατράου, χωρίς όμως η ταύτιση να αποδεικνύεται με ασφάλεια.

 Οι Πελαγόνες συγκαταλέγονται από τον Στράβωνα (7.7.80) ανάμεσα στα Μολοσσικά Έθνη, ο οποίος αντλούσε τις πληροφορίες του από τον Εκαταίο (FGrHist 1,107). Μπορούμε να συμπεράνουμε με σιγουριά ότι την εποχή του Εκαταίου οι Πελαγόνες θεωρούνταν Μολοσσοί. Αντίθετα την εποχή του Θουκυδίδη, οι Πελαγόνες αναφέρονται ως Μακεδόνες. Η σχετική αναφορά του Έλληνα Ιστορικού ως «Ξύμμαχα..και υπήκοα» προδίδει μια πολιτική διάσταση στον χαρακτηρισμό.  

Ο Στράβωνας (VII απόσπ. 38) μας δίνει την πληροφορία ότι οι Παίονες ονομαζόντουσαν παλαιότερα Πελαγόνες. Αυτή η ταύτιση επιβεβαιώνεται από τον Πλίνιο  (Φυσ. Ιστορία IV 10, 33–35), ο οποίος θεωρούσε τους Πελαγόνες ως Παιονικό φύλο. Οι ιστορικοί της Ρωμαϊκής περιόδου γνώριζαν τους Πελαγόνες μέσα από την Ρωμαϊκή εκστρατεία, περίπου στο τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. (Λίβιος, XXVI 25; XXXI 33–34 και 39; XLV 30; Πολύβιος V 108, 1,; Διόδωρος XXXI 8, 8).

 Πιθανότατα οι Πελαγόνες ήταν μια ανάμειξη Μολοσσών και Μακεδόνων και μίλαγαν μια Βορειο-Δυτική Ελληνική διάλεκτο. Ο Στράβωνας επισημαίνει πως όλη η περιοχή που εκτείνεται ως την Κέρκυρα, θα μπορούσε να ονομαστεί Μακεδονία λόγω της κοινής διαλέκτου, κόμμωσης και ενδύματος. (Στραβ. 7.7.8)

Comments