Σπάνιο βιβλίο του 1631 πιστοποιεί την Ελληνικότητα των Μακεδόνων

 

Το 1631 τυπώθηκε από τον  Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, “Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας “. θεωρείται ως ένα από τα πιο σπάνια διασωζόμενα Ιστορικά βιβλία του 17ου αι.  και το οποίο περιέχει την ιστορία από “κτίσεως κόσμου” μέχρι της “αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως“.

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά και στην βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την οποία αναφέρεται:

Τέλος της τω Περσών Βασιλείας. Βασιλείας αρχή Ελλήνων και όθεν ήρξαντο

 Δηλαδή μετά το τέλος της Βασιλείας των Περσών έχουνμε την έναρξη της εποχής κατά την οποίαν εβασίλευσαν εφ’εξής οι Έλληνες  (το σημείο από το οποίο άρχισαν αυτοί να άρχουν)

 

Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας : Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα / Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν ___ περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον πάντων των αξιομνημονεύτων πραγμάτων ___.

 

1631 alexander Σπάνιο βιβλίο του 1631 πιστοποιεί την Ελληνικότητα των Μακεδόνων

1631 alexander2 Σπάνιο βιβλίο του 1631 πιστοποιεί την Ελληνικότητα των Μακεδόνων

Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. Οι Σκοπιανοί εκδίδουν νέο βιβλίο για την “Διαφοροποίηση” των Αρχαίων Μακεδόνων και λοιπών Ελλήνων στις Αρχαίες Πηγές
  2. Δημητρόφ : Σκοπιανοί σχετίζονται με την κλοπή των λειψάνων του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή
  3. Η Σερβία άρει την αναγνώριση των Σκοπίων με το συνταγματικό τους όνομα??
  4. Κοινά στοιχεία της γλώσσας των Καλάς των Ιμαλάϊων με την αρχαία ελληνική γλώσσα
  5. H νέα θαλάσσια στρατηγική της Άγκυρας, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Νταβούτογλου
Comments