1796 – Η Αρχαιολογία των Ελλήνων

 

Από το βιβλίο “Αρχαιολογία Συνοπτική Των Ελλήνων“,  του Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου από την Κοζάνη στην Μακεδονία. Το βιβλίο τυπώθηκε το έτος 1796 στην Βιέννη.

Αρχαιολογία συνοπτική. των Ελλήνων : Περιέχουσα τας δογματικάς, πολιτικάς και πολεμικάς τάξεις, άμα δε και τα ήθη αυτών, και άλλα πλείστα αξιόλογα ως εν τω πίνακι φαίνεται. / Ερανισθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου του εκ Κοζάνης

Το αρχαίο Μακεδονικό Ημερολόγιο βρίσκεται ανάμεσα στα άλλα αρχαία Ημερολόγια των Ελλήνων.

1796arxaiologiaellinon 1796   Η Αρχαιολογία των Ελλήνων

1796arxaiologiaellinon2 1796   Η Αρχαιολογία των Ελλήνων

1796arxaiologiaellinon3 1796   Η Αρχαιολογία των Ελλήνων

Want more of this? See these Posts:

  1. 1796 – Documents speaking about Greeks of Kozani
  2. Σπάνιο βιβλίο του 1631 πιστοποιεί την Ελληνικότητα των Μακεδόνων
  3. Κοινά στοιχεία της γλώσσας των Καλάς των Ιμαλάϊων με την αρχαία ελληνική γλώσσα
  4. Την Πέμπτη η επίσημη έναρξη των εργασιών του 10ου Παγκόσμιου Συνεδρίου των Παμμακεδονικών Ενώσεων
  5. ΥΠΕΞ: Νέο εργαλείο παραχάραξης της ιστορίας η εγκυκλοπαίδεια των Σκοπιανών
Comments