Η ΣΑΜΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 alex makedon Coins of Alexander the Great

The Iasian brothers Gorgos and Minnion, philoi of Alexander the Great. Gorgos in particular, as the decree tells us,

after the King’s proclamation from the East ἐπέστε[ι]λε εἰς Ἰασὸν πρὸς τοὺς ἄρχοντας, ὅπως οἱ κατοικοῦντες Σαμίων ἐν Ἰασῶι …

 

Related posts:

Comments
ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ says:

”ΑΛΕ Ξ ΑΝΔΡΟΥ”(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑΣ ΣΑΣ).