Άκυρη η «ενδιάμεση συμφωνία» Ελλάδας – Σκοπίων

Δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή

Με αφορμή το σκοπιανό πρόβλημα, πολύς θόρυβος γίνεται για την «ενδιάμεση
συμφωνία», που υπέγραψαν οι δύο αντίδικες πλευρές το 1995, με σκοπό να
εξομαλύνουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Κανένας, όμως, δεν διερωτήθηκε αν αυτή η
συμφωνία είναι έγκυρης ή όχι.

 

Έτσι η «ενδιάμεση συμφωνία» Ελλάδας – Σκοπίων, η οποία βασικά είναι μια
συνθήκη οικονομικής συνεργασίας και όχι μόνο ανάμεσα σε δύο συμβαλλόμενα κράτη,
για να είναι έγκυρη και να ισχύει πρέπει η Βουλή να την επικυρώσει με έναν
τυπικό νόμο, που στη συνέχεια πρέπει να δημοσιευθεί σε φύλλο της Εφημερίδος της
Κυβέρνησης. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε από τη Βουλή, είτε από αδιαφορία είτε
από «ξεχασιά» ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Συνεπώς η «ενδιάμεση συμφωνία» Ελλάδας – Σκοπίων, εφόσον δεν έχει
επικυρωθεί με τυπικό νόμο από τη Βουλή, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.:
1386/31.3.2010 έγγραφο του (*) προέδρου της Βουλής (που κοινοποιήθηκε στον
πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τύπου Ελλάδας Γ. Καραβία) είναι άκυρη και δεν ισχύει και
εφόσον δεν ισχύει κανένας δεν μπορεί να την επικαλεστεί είτε στο εξωτερικό είτε
στο εσωτερικό της χώρας, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβάλει το βέτο της
απέναντι στα Σκόπια, χωρίς καμία νομική δέσμευση απέναντί τους, μια και η
«ενδιάμεση συμφωνία» είναι παντελώς άκυρη και «ανύπαρκτη», σύμφωνα με τα
ανωτέρω.

 

Φώτης Κανελλόπουλος

Δικηγόρος

 

(*) Στο έγγραφο της Βουλής σημειώνονται τα εξής:

«Σε απάντηση τού από 29.3.2010 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με
τα στοιχεία που τηρούμε στην υπηρεσία μας και σε συνεργασία με το υπουργείο
Εξωτερικών η ”ενδιάμεση συμφωνία” ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΚΟΠΙΩΝ του έτους 1995, δεν έχει
επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων».

Δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή

 

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=72815&colid=&catid=42&dt=2011-12-18 0:0:0

 

Related posts:

Comments