ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Friday 2 May 1941

 Β.Μ ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Όταν Άγγλοι γνώριζαν πως λεγόταν η σημερινή FYROM, τον ηρωισμό των Ελλήνων και σε ποια χώρα ανήκε η ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΑΚΕΔΟΝΙΑ ενώ η σημερινή Ελλάδα φαίνετε να μην έχει αντίρρηση εάν τα ΣΚΟΠΙΑ ονομαστούν ως ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

The S.M.HERALD

Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. Macedonian Name Issue – UN Negotiator Nimetz sides with Greece
  2. Intimidating Greek bloggers, covering insults against Greek politicians
Comments