«Η Ελλάδα πήγε άοπλη στη Χάγη, εναντίον των Σκοπίων»

Μια ομιλία του προέδρου του Ινστιτούτου Δια-Βαλκανικών Σχέσεων κ. Θαλή Μυλωνά, φωτίζει τα λάθη και τις παραλείψεις των χειρισμών της Ελλάδας σ’ αυτό το σοβαρό ζήτημα. Ο κ. Μυλωνάς ανέλυσε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης εναντίον της Ελλάδας τονίζοντας ότι «η Ελλάδα προσήλθε στο Δικαστήριο εντελώς άοπλη , δεν μπόρεσε να αποδείξει ούτε τους ισχυρισμούς της, με συνέπεια να έχουμε τα γνωστά πλέον δυσμενή αποτελέσματα.»

«Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι μεροληπτική, γιατί προχώρησε πέρα των υπό της Αιτούσης, διεκδικούμενων, όπως για το ότι μπορεί στο μέλλον η FYROM να ζητήσει την ένταξη της στους διεθνείς οργανισμούς και με το όνομα δημοκρατία της Μακεδονίας, χωρίς να ερευνήσει, εάν ο εξωτερικός αυτοπροσδιορισμός της, είναι νόμιμος ή όχι και σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο», υποστήριξε στην ομιλία του.

24 ώρες

Related posts:

Comments