Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 1945 -1963

Χαρτονομίσματα Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας του 1950 όπου για πρώτη φορά εμφανίζουν και τα Σκόπια ως  Socialist Republic of Macedonia.

Γιουγκοσλαβία (Jugoslavija) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τρεις διαφορετικές πολιτικές οντότητες που υπήρξαν τον 20ο αιώνα στα Βαλκάνια. Σε μετάφραση σημαίνει Χώρα των Νότιων Σλάβων (jug στο Jugoslavija σημαίνει νότος).

Η πρώτη ήταν το βασίλειο που σχηματίστηκε το 1918 ως Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, που μετονομάστηκε σε Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας το 1929 και έμεινε με αυτό το όνομα μέχρι την εισβολή της Γερμανίας στην χώρα το 1941.

Η δεύτερη ήταν το σοσιαλιστικό κράτος που δημιουργήθηκε στην θέση του παλιού βασιλείου, αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945 ως Δημοκρατική Ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία, που το 1946 έγινε Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και στις 7 Απριλίου 1963 Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. Παρέμεινε έτσι μέχρι το 1992, οπότε οι τέσσερις από τις έξι συνιστώσες δημοκρατίες – Σλοβενία, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ. και Βοσνία-Ερζεγοβίνη – αποσχίστηκαν.

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός κράτους για τους σλαβόφωνους της νότιας περιοχής της βαλκανικής αναπτύχθηκε το 17 αιώνα και βρήκε πρόσφορο έδαφος μόλις τον 19 αιώνα με το «Κίνημα των Ιλλυρίων» και η αρχική ιδέα για τη δημιουργία κρατικής οντότητας άρχισε να γίνεται πραγματικότητα.

Στις 27 Νοεμβρίου 1945, Δημοκρατία της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Federativna Narodna Republika Jugoslavija).

Η Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας αναγνώριζε τις έννοιες “έθνη” (narodi) και “εθνικότητες” (narodnosti) ως διαφορετικές. Στο πρώτο περιλαμβάνονταν οι σλαβικές εθνότητες που αποτελούσαν την ΣΟΔΓ ενώ στο δεύτερο άλλες σλαβικές ή μη ομάδες όπως Ούγγροι και Αλβανοί.

el.wikipedia.org/wiki/Γιουγκοσλαβία

Related posts:

Comments