Σκοπιανό ante portas

FYROM - Greece Flags

Η προσεχής σύνοδος Κορυφής του NΑΤΟ θα διεξαχθεί, ως γνωστόν, στο Σικάγο, σε λίγες μόνον ημέρες, συγκεκριμένα την 20ή και 21η του τρέχοντος μηνός.

Το ευαίσθητο θέμα της διεύρυνσης της συμμαxίας δεν περιλαμβάνεται κατ’ αρχάς στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ουδείς όμως μπορεί να ισχυ­ριστεί ότι το θέμα αυτό δεν προκαλεί ανησυχία στην Αθήνα.

Η αποσταλείσα, τις παραμονές της Συνόδου Κορυφής. επιστολή του σκοπιανού πρωθυπουργού προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαxίας είναι δηλωτική των προθέσεων των Σκοπίων. Συγκεκριμένα, με την επιστολή αυτή ο κ. Γκρούεφσκι ζητά να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη Της Συνόδου το αίτημα των Σκοπίων για την ένταξη τους στο ΠΑΤΟ, τονίζοντας ότι η χώρα του έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στον οργανισμό.

Το έχουμε κατ’ επανάληψη επαναλάβει και δεν θα κουραστούμε να το προβάλλουμε πάντα: είναι αναγκαία η επίτευξη εθνικής συναίνεσης για θέμα­τα μείζονος σημασίας. που επηρεάζουν άμεσα τις τύχες του έθνους.

Η απόφαση τον περασμένο Δεκέμβρη του Διεθνούς Δικαστηρίου τπς Xάγης δημιούργησε κλί­μα αισιοδοξίας στη σκοπιανή πλευρά. Οι Σκοπιανοί προβάλλουν το δήθεν «αδιάλλακτο» των ελληνι­κών θέσεων, βασιζόμενοι στην ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου, που με τη σχετική του απόφαση -και ειδικότερα με το πρώτο σκέλος αυτής- δέχθηκε ότι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 11 Τπς Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 199ς.

Υπενθυμίζουμε όμως ότι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 5ης παρελθόντος Δεκεμ­βρίου περιλαμβάνει και θετικά για τη χώρα μας στοιχεία, στο μέτρο που υποστηρίζει ότι η εν λόγω διαφορά πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο που ορί­ζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέ­σω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και δεν αναιρεί την απόφαση των Συμμάχων του 2008 στο Βουκουρέστι. Τα θετικά αυτά στοιχεία ασφαλώς αποτελούν πολύτιμο έδαφος για την ελληνική αντιπροσωπεία -για όποια χρήση το επιβάλλει η ανά­γκη που μπορεί να προκύψει- που θα εκπροσωπή­σει τη χώρα μας στο Σικάγο, σε λίγες μέρες.

Έχει ασκηθεί κριτική ως προς τους χειρισμούς του Σκοπιανού και έχουν γραφτεί πάμπολλα σχό­λια. Πρέπει να δούμε με νηφαλιότητα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και πώς πρέπει να αποφασιστεί αυτό. Η επίρριψη ευθυνών για τυχόν άστοχους χει­ρισμούς δεν είναι του παρόvτος.

Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές. δεν έχει σχηματιστεί κυβέρνηση. Οι διερευνητικές εντολές είναι σε εξέλιξη. Κατά συνέπεια, εκείνο που προέχει είναι να εξεταστεί κυρίως το θέμα σε επί­πεδο αναγκαίων χειρισμών και φυσικά να αποφασι­στεί ποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε μια τό­σο σημαντική σύνοδο.

Αλλά και στην περίπτωση που καθοριστεί ο τρόπος εκπροσώπησης, επιβάλλεται να γίνει η ανα­γκαία προεργασία. ομως ώστε να υπάρξει αποτελεσματική και επιτυχής για τα εθνικά συμφέροντα εκπροσώπηση της χώρας μας.

Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές. δεν έχει σχηματιστεί κυβέρνηση. Οι διερευνητικές εντολές είναι σε εξέλιξη. Κατά συνέπεια, εκείνο που προέχει είναι να εξεταστεί κυρίως το θέμα σε επί­πεδο αναγκαίων χειρισμών και φυσικά να αποφασι­στεί ποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε μια τό­σο σημαντική σύνοδο. Αλλά και στην περίπτωση που καθοριστεί ο τρόπος εκπροσώπησης, επιβάλλεται να γίνει η ανα­γκαία προεργασία. ομως ώστε να υπάρξει αποτελεσματική και επιτυχής για τα εθνικά συμφέροντα εκπροσώπηση της χώρας μας.

Το έχουμε κατ’ επανάληψη επαναλάβει και δεν θα κουραστούμε να το προβάλλουμε πάντα: είναι αναγκαία η επίτευξη εθνικής συναίνεσης για θέμα­τα μείζονος σημασίας. που επηρεάζουν άμεσα τις τύχες του έθνους.

Τα πολιτικά κόμματα, άσχετα αν θα έχει επιτευ­χθεί συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης ή όχι. θα πρέπει, έστω και την ύστατη στιγμή, να προσπα­θήσουν να χαράξουν μια κοινή γραμμή. Να αποφα­σίσουν ποια θα είναι η ελληνική στάση στο Σικάγο και ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα στον χειρισμό ενός τόσο ευαίσθητου θέματος

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι η προσεχής Σύνοδος Κορυφής στο Σικάγο είναι ση­μαντική και για έναν άλλο λόγο: Το περίεργο κλίμα που καλλιεργείται τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην EE. λόγω της στάσης της Τουρκίας, απέναντι στο θέμα της παρουσίας του Ισραήλ στη Σύνοδο του Σικάγο, σαν χώρα συνεργαζόμενη με ΝΑΤΟ, αλλά και γενι­κότερα για την πρόθεση της Άyκυρας να μπλοκάρει τη συνεργασία EE – ΝΑΤΟ, υπό το πρόσχημα ότι δεν μπορεί να είναι «ομοτράπεζη» με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει…

Η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα ασφαλώς δεν ευνοεί την ευόδωση των προσπα­θειών της Αθήνας να εξασφαλίσει λύση του Σκοπιανού σύμφωνα με τις επιδιώξεις της.

Για τον λόγο αυτό. ειδικά στην παρούσα συγκυρία, τα εθνικό συμφέρον επιτάσσει ομοψυχία και εθνική συνεννόηση. Και το εθνικό συμφέρον προέχει όποιου άλλου συμφέροντος. Παρέχεται, πιστεύουμε, τώρα η ευκαιρία όπως όλα τα πολιτικά κόμματα προβούν σε μια προσπάθεια επίτευξης εθνικής ομοψυχίας, παραμερίζοντας τις διαφορές που τα χωρίζουν.

Έτσι δεν θα υπάρξουν εκ των υστέρων κριτικές και επικρίσεις – που καμιά φορά μπορεί να αποβούν τραυματικές – στο επίπεδο των χειρισμών.

Ίσως μάλιστα προκύψει κάποιο προηγούμενο που μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για επίτευξη εθνικής συναίνεσης σε άλλα, επίσης κρίσιμης σημασίας, εθνικά θέματα.

Και είναι αυτό, περισσότερο από ποτέ, που η χώρα χρειάζεται τώρα.

Πηγή : Το Παρόν

Related posts:

Comments