Σκοπιανός Αρχιτέκτονας καταρρίπτει τον Ψευτο-Μακεδονισμό στην Βουλγαρική τηλεόραση

Δηλώσεις του Σκοπιανού αρχιτέκτονα Miroslav Grčev στην βουλγαρική TV που καταρρίπτουν τον ψευτο-μακεδονισμό στην FYROM.

“Μόνο ένας ερασιτέχνης…μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να μιλήσει για Μακεδονικό πολιτισμό…Μακεδονική ιστορία στην προιστορική, νεολιθική ή παλαιολιθική περίοδο.

Αυτό σε σοβαρές χώρες θα αποτελούσε αντικείμενο σε παρωδίες και κωμωδίες. Σε εμάς (στην FYROM) σε τέτοιους ανθρώπους δίνονται μικρόφωνα και πλατφόρμες για να μιλήσουν σοβαρά!!”

VIDEO By 

Comments