Εθνογραφικός χάρτης Γιουγκοσλαβίας του 1917 και οι ψευτο-Μακεδόνες άφαντοι

 

Ypico Εθνογραφικός χάρτης Γιουγκοσλαβίας του 1917 και οι ψευτο Μακεδόνες άφαντοι

Εθνογραφικός χάρτης Γιουγκοσλαβίας του 1917 και οι ψευτο-Μακεδόνες άφαντοι !!!!!!!!!!!!

Aρκετά χρόνια αργότερα θα κατασκεύαζαν “γλώσσα” και “εθνικότητα” !!!!!!!!!!!

 Τμήμα Ειδήσεων – History-Of-Macedonia.com

Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. Σπάνιος χάρτης του 1545 συμπεριλαμβάνει στην Ελλάδα και την Μακεδονία
  2. Breaking News: Rare documents prove Macedonians participated in the Greek National Assembly of 1827!!!
  3. Γενοκτονία των ψευτο-Μακεδόνων διαφημίζουν οι Σκοπιανοί σε προσεχές συνέδριο της Διασποράς τους
  4. Αλυτρωτικός χάρτης της “Μεγάλης Μακεδονίας” σε σχολείο στο Κίτσεβο
  5. Sabbatical Year coins of Alexander Jannaeus
Comments