Ο Γρηγόριος Γ. Μαρασλής, ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης

Γεννήθηκε στην Οδησσό το 1831. Εκεί διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα, από γονείς που κατάγονταν από τη Φιλιππούπολη. Τις σπουδές του τις συνέχισε στο Παρίσι, που το επισκέφτηκε για πρώτη φορά το 1850. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος κι αργότερα πήρε και τον τίτλο του μυστικού αυτοκρατορικού συμβούλου, ενώ το 1878 τον εκλέξανε δήμαρχο της Οδησσού. Ο νέος δήμαρχος πρόσφερε πολλά αγαθά στην πόλη του φτιάχνοντας ηλεκτρικό σταθμό, τροχιοδρόμους, νοσοκομεία, θέατρο του δήμου, υδραγωγείο, πολλά σχολεία, πάρκα και παιδικούς σταθμούς, αίθουσες για μελέτη και άλλα. Βέβαια όλα αυτά χρειάζονταν πολλά χρήματα για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν και ο Μαρασλής με ευχαρίστηση πρόσφερε από τη δική του περιουσία. Οι κάτοικοι, για να τον τιμήσουν, καθιέρωσαν να γιορτάσουν τη δεκαετία και τη δεκαπενταετία της εκλογής του ως δημάρχου.

Με δωρεές του κτίστηκαν ακόμη το Μαράσλειο Διδασκαλείο στην Αθήνα, η Μαράσλειος Εμπορική Σχολή Αθηνών (σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και η Μαράσλειος Εμπορική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ο Γρηγόριος Μαρασλής δεν περιορίστηκε μόνο στη λύση των προβλημάτων της χώρας του. Βοήθησε κι άλλες πόλεις ιδρύοντας και εκεί φιλανθρωπικά ιδρύματα που έχουν το όνομά του, όπως στην Κέρκυρα, την Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, τη Φιλιππούπολη και αλλού. Στην Οδησσό ακόμα έφτιαξε τη βιβλιοθήκη Μαρασλή, από την οποία εκδίδονταν έργα επιστημονικά και λαογραφικά ξένων και Ελλήνων συγγραφέων. Με την επιμέλεια του Χατζηκώστα και του καθηγητή Αναστ. Μάλτου εκδόθησαν 118 συγγράμματα. Με βάση αυτά γράφτηκαν «Αι Παροιμίαι» και «Παραδόσεις» από το Ν. Γ. Πολίτη, τα «Νομίσματα του κράτους των Πτολεμαίων» του Ι. Σβορώνου, τα «Άπαντα» του Βαλαωρίτη, τα «Ανάλεκτα» του Άγγελου Βλάχου κ.ά. Στα έργα που εξελληνίστηκαν ανήκουν: «Η Ιστορία της Ελλάδας» των Κούρτιου – Λάμπρου, «Γενική Παθολογία» του Ποδβισότσκι, «Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας» και πολλά άλλα.

Με δωρεές του κτίστηκαν ακόμη το Μαράσλειο Διδασκαλείο στην Αθήνα, η Μαράσλειος Εμπορική Σχολή Αθηνών (σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και η Μαράσλειος Εμπορική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ο Γρηγόριος Μαρασλής πέθανε το 1904 και θάφτηκε στην αυλή της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στην Οδησσό.

ΑΠΟ: ΕΜΠΡΟΣ 9/9/1901

el.wikipedia.org/wiki/Γρηγόριος_Μαρασλής

 

Related posts:

Comments