Δυό χωριά της Βουλγαρίας θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάδα

Το Ελληνικό όνειρο των δύο βουλγαρι­κών χωριών

«Το Ελληνικό όνειρο των δύο βουλγαρι­κών χωριών». Mε αυτόν τον τρόπο η γαλ­λική εφημερίδα «Le Figaro» αναφέρθη­κε στην εξωστρεφή επιθυμία των χωριών Tsrantcha και Brashten για «προσάρτηση στην Ελλάδα».

Τα δύο λιλιπούτεια χωριά 600 και 800 κατοίκων αντιστοίχως, «χαμένα» στο βάθος της οροσειράς της Ροδόπης που χω­ρίζει τις δύο χώρες, ζήτησαν εγγράφως να «διοικούνται είτε από τη Δράμα είτε από την Καβάλα». «Έχουμε χάσει κάθε ελπίδα στη Βουλγαρία» αναφέρουν στο σχετικό σημεί­ωμα με τις υπογραφές των κατοίκων. Αυτό επαναλαμβάνει και ο «ειδικός απεσταλμέ­νος» τους στον Έλληνα πρέσβη.

Οι Βούλγαροι αγρότες των ξεχασμέ­νων, από τον θεό και τn Σόφια, χωριών νιώ­θουν εγκαταλελειμμένοι και εξαπατημένοι. Ένας δρόμος-κλειδί που δεν τελείωσε ποτέ, ιστορίες τίτλων ιδιοκτησίας που δεν έχουν αποκατασταθεί από το τέλος του κομμουνι­σμού και ανήμποροι χωρικοί που πέφτουν θύματα κερδοσκόπων, αφού δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η γη τους ανήκει εδώ και γενιές συστήνουν το «εύθραυστο τοπίο των Tsrantcha και Brashien».

«Στην Ελλάδα σέβονται αυτούς που δουλεύουν τη γη. Εδώ είναι το βασίλειο της απάτης και της διαφθοράς» υποστηρί­ζει η Ιλέν Ντολάπτσιεβ, δημόσιος υπάλλη­λος στην Tsrantcha.

Κάθε πραγματικότητα «ορίζεται» προ­φανώς από εκείνη με την οποία τη συγκρίνουμε. Η αβάσταχτη ελαφρότητα της σχετικότητας έχρισε τη χώρα μας «μη δι­εφθαρμένη».

Πηγή: Δημοκρατία

 

Related posts:

Comments
ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ says:

Ίσως,εν τέλει,να γίνη κάτι ανάλογο και ‘στην περίπτωση των ”μακεδονοειδών” περιοχών-χωρίων,ώστε να λυθή,επί τέλους,και το Ψευδομακεδονικό (ελληνικό εθνικό) Ζήτημα.