Καλή Ανάσταση !

 

 

Καλή Ανάσταση Ανάσταση ψυχής και πνεύματος  Καλή Ανάσταση !

Καλή Ανάσταση !  Ανάσταση ψυχής και πνεύματος !

Want more of this? See these Posts:

  1. ΗΠΑ: Βουλευτές καταγγέλλουν ότι τα Σκόπια υπονομεύουν την καλή γειτονία
  2. Έλληνας Πρόξενος: “Δεν εμπλεκόμαστε με Σκοπιανούς γιατί θέλουμε να δείξουμε καλή πίστη”
  3. Νεσίμι προς Σκοπιανή Κυβέρνηση: “Δείξετε καλή θέληση προς την Ελλάδα με 5 απλά βήματα”
Comments