ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

 

Kasta1. ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Συνεχίζονται από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών κα Κλασικών Αρχαιοτήτων οι ανασκαφικές εργασίες στον Τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη.

kasta2 ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Με την αφαίρεση, μέχρι στιγμής, των έντεκα λίθων από τον τοίχο σφράγισης, αποκαλύφθηκαν εξ ολοκλήρου οι Σφίγγες από μάρμαρο Θάσου. Το ύψος των αγαλμάτων είναι 1.45 μ.

kasta31 ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Το συνολικό ύψος με τις κεφαλές υπολογίζεται ότι θα έφτανε τα δύο μέτρα περίπου. Στους κορμούς, τους, που είναι δουλεμένοι με ψιλό ντισιλίδικο, αποτυπώνεται η πλαστικότητα και η λεπτοδουλειά των γλυπτών της τελευταίας εικοσιπενταετίας του 4 π.Χ αιώνα.

 

kasta3 ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

Κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκαν τμήματα των πτερών των Σφιγγών- που ήταν ένθετα στους κορμούς- και τα οποία επιτρέπουν την πλήρη αποκατάστασή τους.

Kasta5 ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη

 

Βρέθηκε, επίσης, τμήμα από τη ράχη του αγάλματος του Λέοντος της Αμφίπολης. Τόσο οι Σφίγγες, όσο και ο Λέων φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο.

Με την αφαίρεση των χωμάτων, εμφανίστηκε, επίσης, μικρό τμήμα της ανωδομής του μνημείου, που φέρει ίχνη κόκκινου και μπλε χρώματος, σε δυο αποχρώσεις αντίστοιχα.Οι εργασίες συνεχίζονται στη στάθμη του εσωρραχίου της θόλου, με την στερέωση και στήριξη των λίθων της καθώς και την αφαίρεση των χωμάτων.

 

Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
  2. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
  3. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
  4. ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
  5. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη
Comments