ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

 

Υπουργείο Πολιτισμου ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

 

Συνεχίζονται εντατικά από τη διεπιστημονική ομάδα, υπό τη διεύθυνση της κ. Κ. Περιστέρη, στο λόφο Καστά, οι τεχνικές εργασίες θωράκισης του ταφικού μνημείου και του αμέσως περιβάλλοντος χώρου, για να αποφευχθούν επιπτώσεις από τις όποιες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν :

33a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

1) Διαμόρφωση των επιχώσεων του πρώτου θαλάμου σε βαθμιδωτό αντίβαρο ,για την ευστάθεια του δεύτερου διαφράγματος (φωτο 1,2).

35a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

2) Ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών αντιστήριξης για την προσωρινή σταθεροποίηση του επιστυλίου του δεύτερου διαφράγματος, το οποίο φαίνεται να στηρίζεται ασταθώς. (φωτο 3)

36a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
3) Ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών αντιστήριξης στον τοίχο των Σφιγγών. (φωτο 4,5)

37a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

38a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

4)Κατασκευή επιπέδου εργασίας, με πλάκες κόντρα-πλακέ, επί του πρώτου διαμερίσματος, στο επίπεδο του επιστυλίου , για την ασφαλή πρόσβαση και την λεπτομερή εγγύς παρατήρηση και επιθεώρηση της θόλου του πρώτου θαλάμου αλλά και για την ασφάλεια των εργαζομένων. (φωτο 6)

39a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

5) Κατασκευή προσωρινής στραγγιστικής αύλακας, στην εξωτερική περίμετρο του περιβόλου, για την ευχερή απορροή ομβρίων υδάτων και τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης, πίσω από την περιοχή του υπάρχοντος στεγάστου προστασίας της εισόδου στον τάφο. (φωτο 7,8)

40a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

41a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός των προσωρινών μέτρων αντιστήριξης και υποστήλωσης του δεύτερου διαφραγματος, ιδιαιτέρως προς τη δυτική πλευρά, ώστε να καταστεί δυνατή και ασφαλής η προσπέλαση και οι εργασίες αποχωμάτωσης και υποστήριξης της θόλου του δευτέρου θαλάμου.

42a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού του περιβόλου του τύμβου, στα νοτιοδυτικά. Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων προστασίας, θα ξεκινήσουν οι ανασκαφικές εργασίες εντός του μνημείου. (φωτο 9)

Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. ΥΠΠΟΑ:Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
  2. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
  3. YΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
  4. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
  5. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
Comments