ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη

 

52a ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών  στην Αμφίπολη

Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες στον λόφο Καστά από τη ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η αφαίρεση των αμμωδών χωμάτων συνεχίζεται οριζόντια και σε όλη την έκταση του χώρου, ανάμεσα στον διαφραγματικό τοίχο με τις Καρυάτιδες και τον τρίτο τοίχο, ώστε να επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση των πιέσεων και να διασφαλίζεται σταθερά η στατική επάρκεια του μνημείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της διεπιστημονικής τεχνικής ομάδας.

Σήμερα, παρουσιάζεται η πρώτη αξονομετρική σχεδιαστική αναπαράσταση του ταφικού μνημείου, από τον αρχιτέκτονα του ΥΠΠΟΑ κ. Μ. Λεφαντζή με τους δύο διαφραγματικούς τοίχους επί των οποίων φέρονται, στον μεν πρώτο οι Σφίγγες, στο δε δεύτερο οι Καρυάτιδες. Οι εργασίες συντήρησης και στερέωσης τους συνεχίζονται.

Συνεχίζονται, επίσης, οι εργασίες τεκμηρίωσης του συνόλου των αρχαιολογικών ανασκαφικών εργασιών, με ψηφιακά και συμβατικά μέσα.

Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
  2. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
  3. ΥΠΠΟΑ : Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
  4. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
  5. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
Comments