ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη

 

Υπουργείο Πολιτισμου1 ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη

 

Συνεχίστηκε από την ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η αρχαιολογική έρευνα στο ταφικό συγκρότημα λόφου Καστά Αμφίπολης. Αφαιρέθηκαν οι δύο τελευταίοι δόμοι του τοίχου σφράγισης, μπροστά από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, (φωτο 1) αποκαλύπτοντας στο σύνολο τους τα μαρμάρινα βάθρα (φωτο 2), πάνω στα οποία πατούν οι Καρυάτιδες.

46a1 ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη

45a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη

Ο διάκοσμος των βάθρων είναι συνέχεια της ορθομαρμάρωσης των τοίχων. Αποτελείται από μαρμάρινους δόμους με περιταίνια. Το ύψος των βάθρων είναι 1,40μ., έχουν πλάτος 1,36μ. και πάχος 0,72μ. Το συνολικό ύψος βάθρου και αγάλματος είναι 3,67μ.(φωτο 3).

44a ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη

Το δάπεδο του δεύτερου χώρου είναι υπερυψωμένο κατά 0,07μ. Ιχνη μπλέ χρώματος εντοπίζονται στο μέτωπο της ανωτέρω επιφάνειας, (φωτο 4).

47a2 ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη

Συνεχίστηκαν, επίσης, οι ανασκαφικές εργασίες, στον χώρο πίσω από τις Καρυάτιδες, με αφαίρεση χωμάτων σε βάθος μέχρι 1,5μ. αποκαλύπτοντας την συνέχεια της ορθομαρμάρωσης των τοίχων, όπως και στον προηγούμενο χώρο, καθώς και μεγάλο μέρος του θυρώματος, που οδηγεί στον τρίτο χώρο.

Ολοκληρώθηκαν, ακόμη, οι εργασίες αντιστήριξης με την προσθήκη υποστυλωμάτων στον πρώτο χώρο και ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν οριζόντιες αντηρίδες στον δεύτερο, προκειμένου να προχωρήσει η αποχωμάτωση. Παράλληλα, με τη συνέχιση της αποχωμάτωσης, στο θύρωμα του τρίτου διαφραγματικού τοίχου, ξεκίνησαν οι εργασίες υποστύλωσης στον τρίτο χώρο.

Want more of this? See these Posts:

  1. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη
  2. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
  3. ΥΠΠΟΑ:Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
  4. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στην Αμφίπολη
  5. ΥΠΠΟΑ: Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη
Comments