7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο:«Τέχνη και Πολιτική»

Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη , 7-9 Mαρτίου

panell._synedrio_filosofiasJacques-Louis David (1748-1825): La Mort de Marat ou Marat assassine (1793)

Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και Περιοδικό Φιλοσοφείν.Πολιτικά Ανθρωπολογικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν

την Δευτέρα 7 (18.00-22.00), Τρίτη 8 (10.00-22.00) και Τετάρτη 9 Μαρτίου (10.00-22.00) 2016 στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο:

Τέχνη και Πολιτική
Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη

 

που θα πραγματοποιηθεί στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., Αμφιθέατρο IΙΙ (υπόγειο),3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη – 54636 Θεσσαλονίκη

* Χορήγηση Βεβαίωσης-Πιστοποιητικoύ συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

Video: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο:«Τέχνη και Πολιτική»

Related posts:

Comments