7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο:«Τέχνη και Πολιτική»

Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη , 7-9 Mαρτίου

 

panell. synedrio filosofias 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο:«Τέχνη και Πολιτική»Jacques-Louis David (1748-1825): La Mort de Marat ou Marat assassine (1793)

Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό και Περιοδικό Φιλοσοφείν.Πολιτικά Ανθρωπολογικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν

την Δευτέρα 7 (18.00-22.00), Τρίτη 8 (10.00-22.00) και Τετάρτη 9 Μαρτίου (10.00-22.00) 2016 στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο:

Τέχνη και Πολιτική
Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη

 

που θα πραγματοποιηθεί στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., Αμφιθέατρο IΙΙ (υπόγειο),3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη – 54636 Θεσσαλονίκη

* Χορήγηση Βεβαίωσης-Πιστοποιητικoύ συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

Video: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με τίτλο:«Τέχνη και Πολιτική»

Related posts:

Want more of this? See these Posts:

  1. Το Βυζάντιο και η νεώτερη τέχνη
  2. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τον Κόσμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου»
  3. Έκθεση στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο: «Το ´40 έτσι πολεμήσαμε »
  4. Σε πανσλαβικό συνέδριο στη Ρωσία: Οι σλαβοσκοπιανοί προέρχονται από την …Αίγυπτο
  5. Σπονδυλωτή έκθεση με τίτλο “1912 – Η Θεσσαλονίκη των Ελλήνων”
Comments