Category: Linguistics

«Προωθείτε τον γενιτσαρισμό στη Θράκη»

«Προωθείτε τον γενιτσαρισμό στη Θράκη»

Ο καθηγητής Γ. Παύλος την επικρίνει για την εισαγωγή της τουρκικής σε όλα τα δημόσια σχολεία, απόφαση που υποβιβάζει την ελληνική σε δεύτερη γλώσσα και προειδοποιεί για κινδύνους «Tον ασκό του Αιόλου» για τουρκοποίηση της εκπαίδευσης στη Θράκη και υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα ανοίγει το νέο πρόγραμμα «Εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας» του υπουργείου Παιδείας.      […]

Read more ›
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Ότι ή μεσαιωνική μορφή τού σλαβικού γλωσσικού ιδιώματος τού κράτους των Σκοπίων συγγένευε πολύ με εκείνη στην οποία κατά τον 9ον αιώνα μ.Χ. μετέφρασαν μέρη τής Αγίας Γραφής οι Θεσσαλονικείς Έλληνες ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος πρέπει να θεωρηθή ως βέβαιο, γιατί και λογικά είναι το πιθανότερο και ιστορικά φαίνεται αναντίρρητο. […]

Read more ›

You have to always speak Greek because θα ξεχάσεις την γλώσσα σου

 Η διγλωσσία στο επίκεντρο τριημέρου εκδηλώσεων που οργανώνει το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. «My father works in a coffee lounge restaurant, he is a καφετζή. Φτιάχνει καφεδάκια, take – away shop in Yavo. All the Greeks go there, all the Πόντιοι. Εγώ Πόντιος είμαι!» Η μπερδεμένη γλωσσικά πρόταση ενός φοιτητή ελληνο-αυστραλιανής καταγωγής αποτελεί κλασικό παράδειγμα δίγλωσσων […]

Read more ›

Η αρχαιομάθεια «πύλη» για τη Νεοελληνική γλώσσα!

Γράφει: Αθανάσιος Δέμος Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) μαζί με το Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» οργάνωσαν το Δεκέμβριο 2009 ημερίδα με θέμα:   «ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ». Μεταξύ των ομιλητών ήταν και η Κοραλλία Τσέρνκοβιτς, Κλασική Φιλόλογος στην Κροατία. Η ομιλία της είχε τον τίτλο: «Η αρχαιομάθεια Πύλη για την απρόσκοπτη εκμάθηση της Νεοελληνικής […]

Read more ›

The names of the five Bands of Sklavins who attacked Thessalonica in 614 AD have Hunnic or Iranian etymologies

The anonymous Miracula S. Demetrii (= Miracles of St. Demetrius II; compiled ca. 675-685) [117] gives a list of five bands (ἔϑνος) of the Sklavins who attacked Thessalonica in 614 [118]. Many scholars have labored in vain to establish Slavic etymologies of these putative «Slavic tribal names» [119]. If the Sklavin troops were created by the Proto-Bulgars sometime during the last […]

Read more ›
Ancient Macedonians – Greeks or Barbarians?

Ancient Macedonians – Greeks or Barbarians?

  Some of the most usual fallacies used by FYROM’s hideous propaganda are the baseless assumptions included in the following statement: “The Greeks unanimously stereotyped the Macedonians as ‘barbarians’ and treated them in the same bigoted manner in which they treated all non-Greeks. After all, no Greek people/tribe was ever called “Barbarian“. This statement is most interesting for what it reveals about those supporting it. […]

Read more ›
Ancient Macedonia – Deductions and explanation of the term ‘Barbaroi’ by N.G.L. Hammond

Ancient Macedonia – Deductions and explanation of the term ‘Barbaroi’ by N.G.L. Hammond

Deductions and explanation of the term ‘barbaroi’ The deductions are the following. The Macedonians and the Magnesians lived ‘around Pieria and Olympus’, which I take to be the high ground where there were fine summer pastures. Each spoke its own dialect of Greek. The dialects were related to one another. But both were different from the dialects which developed among […]

Read more ›
Falsifying History – Fabricating a Fake Identity: Skopjan pseudo-Makedonism on MACEDONIAN THEATER

Falsifying History – Fabricating a Fake Identity: Skopjan pseudo-Makedonism on MACEDONIAN THEATER

Miltiades Elia Bolaris January 25, 2010 δῆλον δὲ πρῶτον μὲν ὁρισαμένοις τί τὸ ἀληθὲς καὶ ψεῦδος. τὸ μὲν γὰρ λέγειν τὸ ὂν μὴ εἶναι ἢ τὸ μὴ ὂν εἶναι ψεῦδος, τὸ δὲ τὸ ὂν εἶναι καὶ τὸ μὴ ὂν μὴ εἶναι ἀληθές, ὥστε καὶ ὁ λέγων εἶναι ἢ μὴ ἀληθεύσει ἢ ψεύσεται (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά) This will be plain if we […]

Read more ›
Macedonian names and makeDonski pseudo-linguistics: The case of the name Zaika

Macedonian names and makeDonski pseudo-linguistics: The case of the name Zaika

Miltiades Elia Bolaris Balkan Illusion – phantasia archaica: “Zaika. This is one of the most interesting ancient Macedonian female names. It may represent a female form of the present day Macedonian “zajak” (rabbit). In any case, there are numerous examples of names taken from names of animals. The names Zaia (Zaja) and Zaiko (Zajko) are present in todays’ Macedonian onomasticon..” […]

Read more ›
Macedonian names and makeDonski pseudo-linguistics: The case of the name Sopolis

Macedonian names and makeDonski pseudo-linguistics: The case of the name Sopolis

By Miltiades Elia Bolaris Balkan Illusion – phantasia archaica: “…it is very interesting to note that many of the authentic ancient Macedonian words, according to their etymology and pronunciation, have a striking resemblance to the appropriate words used in the modern Macedonian language (and other so called “Slav”[sic] languages). “Sopol(is). This ancient Macedonian name is mentioned by the Greek historian […]

Read more ›