Αρχαίοι θησαυροί στη Μακεδονία

Το χρυσό προσωπείο και το χάλκινο κράνος του πολεμιστή είναι ένα από τα πρόσφατα ευρήματα της έρευνας στο Δυτικό νεκροταφείο του Αρχοντικού Πέλλας όπου ανασκάπτει εδώ και οκτώ χρόνια η ΙΖ Εφορεία Αρχαιοτήτων. Αποκαλύφθηκε μαζί με τις 43 ταφές που χρονολογούνται από την εποχή του σιδήρου έως τα πρώιμα Eλληνιστικά Xρόνια. Ο απολογισμός της οκταετούς έρευνας, πάντως, έφερε στο φως πολλά περισσότερα. Συνολικά 915 ταφές με ανεκτίμητους θησαυρούς: χρυσά αντικείμενα, όπλα και εντυπωσιακά κοσμήματα. Κυρίως όμως έδειξε ότι όλα αυτά αποτελούν τεκμήρια υψηλού βιοτικού επιπέδου. Μαρτυρούν τον ηρωικό χαρακτήρα και τον ηγετικό ρόλο ορισμένων οικογενειών της στρατιωτικής αριστοκρατίας της περιοχής, που ήλεγχαν και ρύθμιζαν την ανταλλαγή των αγαθών από τα αρχαϊκά κιόλας χρόνια. Πιστοποιούν την ανάπτυξη πολυσύνθετων μορφών οργάνωσης στη μακεδονική κοινωνία.

Source: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_11/09/2008_284309

Related posts:

Comments