Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Νικολάος Μάρτης

Πρώην Υπουργός

Πρόεδρος της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Καισαρείας 8

115 27, Αθήναι

τηλ.: 210-7778800


                                                                                    Αθήναι, 15 Ιουνίου 2009

 

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο της Commission

κ. Jose Emanuel Barozo

Βρυξέλλες


Κύριε Πρόεδρε,


Πληροφορία σε κείμενο της διακεκριμένης δημοσιογράφου κ. Σοφίας Βούλτεψη στην Εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» της 1ης Ιουνίου 2009, ότι η Commission δέχθηκε την εισήγηση το Think Tank European Stability για ελεύθερη κυκλοφορία των Σκοπιανών στην Ε.Ε., δημιουργεί το ερώτημα με ποιο όνομα θα κυκλοφορούν οι Σκοπιανοί στην Ε.Ε.


Επειδή οι Σκοπιανοί δόλια αυτονομάστηκαν Μακεδόνες, εάν εμφανίζονται συνεπώς και γίνονται δεκτοί ως Μακεδόνες, θα αποτελέσει προσβολή του ΟΗΕ και της Commission διότι, ως γνωστόν, το θέμα του ονόματος της Δημοκρατίας των Σκοπίων αποτελεί με απόφαση του ΟΗΕ αντικείμενο διαπραγματεύσεων και δικαιολογημένα θα αντιδράσουν οι Έλληνες. Ασχολούμενος με το θέμα επί δεκαετίες, που το θεωρώ ως την μεγαλύτερη πολιτική και ιστορική απάτη, πιστεύω ότι η Ε.Ε ως Ένωση δημοκρατικών λαών δεν θα αγνοήσει ότι «Ασπίδα της Δημοκρατίας αποτελεί η ιστορική αλήθεια, όσο δυσάρεστη και αν είναι για ορισμένους».


Η ιστορική αλήθεια όμως είναι ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Είχαν τα αυτά ιερά των θεών τους με τους άλλους Έλληνες, την αυτή γλώσσα την ελληνική και τους αυτούς θεούς που κατοικία είχαν το Μακεδονικό όρος Όλυμπο. Οι Μακεδόνες λάμβαναν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις Αμφικτυονίες, όπου μόνο Έλληνες είχαν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος.


Το βιβλίο μου με τίτλο «FYROM – Το Αντιδημοκρατικό κατάλοιπο της Ευρώπης με το προβληματικό Σύμφωνο Σταθερότητας» το οποίο σας αφιερώνω, έχει 48 αδιάψευστα ντοκουμέντα για την ταυτότητα της Μακεδονίας ως ελληνικής και των Μακεδόνων ως Ελλήνων (όπως δήλωσαν ο Stettinious, Kissinger, Πάπας Ιωάννης Παύλος, κείμενα αρχαίων Ελλήνων, Εβραίων και Ρωμαίων συγγραφέων), την οποία μόνο αφελείς ή ύποπτοι μπορούν να αγνοήσουν.


Ενόψει της αναλήψεως της Προεδρίας της Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου 2009 από τη Σουηδία, θα αναφερθώ σε δύο γεγονότα που συνέβησαν στη Σουηδία και επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω και υποχρεώνουν σεβασμό του ατομικού δικαιώματος των Μακεδόνων, δηλαδή της ταυτότητας τους ως Ελλήνων.


Τα γεγονότα που αναφέρονται στο γνωστό και στην Commission βιβλίο μου με τίτλο «Η Συνθήκη του Άμστερνταμ», είναι τα ακόλουθα:


  1. Tο Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων της Σουηδίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Lund και υπογραφή του διακεκριμένου συγγραφέως Staffan Stolpe το 1995 σε μελέτη τους με τίτλο «Η Μακεδονία και η πραγματική ταυτότητα της», αναφέρουν: «Οφείλουμε όλοι και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί να συνειδητοποιήσουμε, ότι η Ιστορία της Μακεδονίας είναι βασικό τμήμα, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της δικής μας ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι Μακεδόνες διέδωσαν τον Ελληνικό Πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι αυτός ο πολιτισμός που μας επηρεάζει μέχρι σήμερα».

 

  1. Από την επίσημη επίσκεψη στη Σουηδία το 1993 του Βούλγαρου Προέδρου Ζέλεφ, την 20η Ιουνίου 1993 στη Σουηδία, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της Σουηδικής Εφημερίδας Svenska Dugbladed για «Μακεδονικό Έθνος» δήλωσε ότι: «Το Μακεδονικό Έθνος που δημιούργησε μετά τον Πόλεμο η Κομιντέρν είναι Έγκλημα του ΤΙΤΟΪΣΜΟΥ και του ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΥ». 

Νίκος Μάρτης

Πρώην Υπουργός

Πρόεδρος της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ


Κοινοποιείται:

Προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Κ. Carl BILDT


Nikos Martis

Former Gov. Minister

President of the MACEDONIA HESTIA

8 Kaissarias St.

115 27 Athens

Tel 210 777 8800                                                      19th June 2009                                          O P E N   L E T T E R  

                                                          to

                          The President of The European Commission

                                    Mr Jose Emanuel Baroso                                  The information contained in an article in the newspaper «Apoyevmatini» by the distinguished journalist Ms Sophie Voultepsi that the European Commission has accepted the introduction made by the Think Tank European Stability whereby the Skopjans may circulate freely in the EU, raises the serious question as to the name by which the Skopjans would go around.


As the Skopjans have deceitfully called themselves «Macedonians» and consequently they appear and are accepted as Macedonians, this will be offensive for both the United Nations and the European Commission, because, as it is known, the issue of the name of the Democracy of Skopje is by United Nations Resolution under negotiation and therefore there can be no doubt that the Greeks will rightfully react. Dealing with the issue for many decades, which I consider to be the greatest political and historical fraud, I should like to believe the EU, as a union of democratic peoples, will not ignore the fact that «The historical truth is the shield of Democracy, however unpleasant it might be for some».


The historical truth states that the Macedonians are Greek. They had the same sanctuaries as the rest of Greeks, the same language – the Greek language- and the same gods that dwelt on the Macedonian mountain Olympus. The Macedonians participated in the Olympic games and the Amphictyonies where only Greeks were allowed to participate.


My book «FYROM», a copy of which I have the pleasure of enclosing, contains 48 indisputable documents about the Greek identity of Macedonia and the Macedonians, as stated by Stettinius, Kissinger, Pope

Paul John and found in the texts of ancient Greek, Jewish and Roman writers, which only naive or suspicious people can ignore.


In view of the undertaking of the Presidency of the EU by Sweden on the 1st July, I will refer to two facts that occurred in Sweden and confirm the aforesaid. What is more, they call for respect for the individual right of Macedonians, namely their identity as Greeks.


The facts, mentioned in my book «The Treaty of Amsterdam», known to the European Commission, are the following:


1. In 1995 the Institute of Foreign Affairs of Sweden, in collaboration with the Lund University and the signature of the distinguished writer Staffan Stolpe, mention in the treatise «Macedonia and its true identity»: «We should all, as well as the European Ministers, realise that the History of Macedonia is a fundamental part not only of Greek history, but also of our own European history. The Macedonians disseminated the Greek civilisation throughout the entire world and it is this civilisation that affects us today.


2.   In 1993 when the President of Bulgaria Mr Zelev was on a formal

visit to Sweden and was asked by a journalist of the Swedish

           newspaper «Svenska Dugbladed» about the so called

           «Macedonian nation», he replied: «The Macedonian nation that

           was fabricated by the Commitern after the war was a Crime

            committed by Tatoism and Stalinism».Yours truly,

 

 

NIKOS MARTIS

Former Gov. Minister

President of the MACEDONIAN HESTIA


 cc.To the Foreign Minister of Sweden, Mr Carl Bildt

Πηγή: Greek American News Agency

Related posts:

Comments