Εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας για επιστροφή αρχαίων στην Ελλάδα

Εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας για επιστροφή αρχαίων στην Ελλάδα Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009

Σαράντα εννέα αρχαία νομίσματα επιστράφηκαν με φιλικό διακανονισμό στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2004- 2007, στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 7 του 1993 για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που απομακρύνθηκαν παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ. Το ένα νόμισμα επεστράφη από τη Μ. Βρετανία και τα υπόλοιπα από τη Σουηδία.

Αυτό προκύπτει από έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας 1993/7 κατά την ίδια χρονική περίοδο, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση της οδηγίας προκειμένου η εφαρμογή της να καταστεί αποτελεσματικότερη, κυρίως με απλούστευση των διαδικασιών, με διεύρυνση του καταλόγου των αγαθών που καλύπτει και με καλύτερη διοικητική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο- κάτι που ζητεί και η Ελλάδα.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι το 2007 κοινοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τη Γερμανία τρειις κατασχέσεις που έγιναν στη χώρα οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούσαν 90 αρχαία αντικείμενα που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα και επρόκειτο να επιστραφούν μέσα στο 2009. Ακόμη, υποβλήθηκαν από την Ελλάδα προς όλες τις αρμόδιες κεντρικές αρχές των κρατών όπου εφαρμόζεται η οδηγία αιτήσεις για αναζήτηση 439 αντικειμένων που είχαν κλαπεί από εκκλησίες και μοναστήρια, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=282164

Related posts:

Comments