Γ. Χατζημαρκάκης στη “Μ”:Το όνομα φράζει την πόρτα της Ε.Ε. για τα Σκόπια

Γ. Χατζημαρκάκης στη “Μ”:Το όνομα φράζει την πόρτα της Ε.Ε. για τα Σκόπια
Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις των Σκοπίων με την ΕΕ εξαρτώνται από την επίλυση των ζητημάτων που εκκρεμούν, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την Ελλάδα, επισημαίνει ο γερμανός ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης.

Συνέντευξη στον Χρίστο Μάντζιο

“Η διαφωνία με την Ελλάδα στην υπόθεση της συνταγματικής ονομασίας της ΠΓΔΜ αποτελεί όμως ένα σημαντικό εμπόδιο για την ένταξη της βαλκανικής χώρας στην ΕΕ” τονίζει χαρακτηριστικά για το θέμα και αναφέρει ότι “τα Σκόπια πρέπει να ανταποκριθούν στην ευκαιρία που τους δίνει η ΕΕ, κάνοντας την επόμενη κίνηση στις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση αποδεκτής λύσης”.

Πώς νιώθει ένας γερμανός ευρωβουλευτής με ελληνική καταγωγή στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Τα εθνικά κριτήρια και οι εθνικοί μύθοι μπορεί να καθορίζουν την προσωπική μας ταυτότητα, η εστίαση όμως στα πολιτικά ιδεώδη αποτελεί τη βάση για πρόοδο, ελευθερία, φιλελευθερισμό και ειρήνη. Το πολιτικοοικονομικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται πάνω σε αυτά τα ιδεώδη και προσδιορίζει το γίγνεσθαι του ευρωπαϊκού πατριωτισμού. Νιώθω λοιπόν σαν Έλληνας, σκέφτομαι σαν Γερμανός, είμαι όμως και ένας ευρωπαίος πατριώτης.
Η ΕΕ έχει τα τελευταία χρόνια διευρύνει τις αρμοδιότητες και την επιρροή της στα μέλη της, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ευθύνη στους πολιτικούς που δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχοντας εκλεγεί για δεύτερη φορά ευρωβουλευτής νιώθω ότι βρίσκομαι στο κατάλληλο περιβάλλον για να δραστηριοποιηθώ προς όφελος της Γερμανίας, της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να στήσει ένα κοινό σύνταγμα. Πώς βλέπετε το οικονομικό και πολιτικό μέλλον της ΕΕ; Η απόρριψη του ευρωπαϊκού συντάγματος μέσω των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και την Ολλανδία δείχνει ότι η ΕΕ δεν είναι ακόμα έτοιμη για ένα τέτοιο βήμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν προοπτικές για το μέλλον. Απλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Προς το παρόν θεωρώ τη λύση που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας πολύ καλύτερη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας περιέχει πολλά στοιχεία του απορριφθέντος ευρωσυντάγµατος, δίνει όμως και δυνατότητες σε ορισμένα κράτη-μέλη να δρουν και να αντιδρούν αυτόνομα σε κρίσιμους τομείς της πολιτικής. Επίσης η συνθήκη βελτιώνει τις μεθόδους εργασίας, ενισχύοντας τόσο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στους πολίτες να εκφράζονται και να ακούγεται η φωνή τους. Η Συνθήκη της Λισαβόνας θα ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ και την ικανότητά της να προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της σε καθημερινή βάση αλλά και να μπορεί να δίνει απαντήσεις σε διάφορα θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, οι κλιματικές και δημογραφικές αλλαγές, η ασφάλεια και η ενέργεια. Αυτά είναι θέματα που ανησυχούν ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους. Η συνθήκη αποτελεί μια σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτίσει το μέλλον και το όραμά της η ΕΕ.

Ας περάσουμε σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την άνοδο του Γιώργου Παπανδρέου στην εξουσία. Πώς το σχολιάζετε αυτό; Ο Γιώργος Παπανδρέου απέδειξε στο παρελθόν, ιδιαίτερα ως υπουργός Εξωτερικών, ότι είναι ικανός να σχηματίσει μια θετική πολιτική για την Ελλάδα. Όσον αφορά το έργο και την ευθύνη που ανέλαβε στις 4 Οκτωβρίου ως πρωθυπουργός, αυτά αποτελούν ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να το κερδίσει. Διότι η Ελλάδα υστερεί σε πολλά σημεία και οι προκλήσεις είναι πολλές. Πιστεύω ότι ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης, όπως επίσης η αποφασιστικότητα και η ενεργητικότητα που χαρακτηρίζει το ξεκίνημά της, δίνει ελπίδα για έξοδο από την οικονομική και κοινωνική ύφεση που πλήττει την Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχει μια σειρά από σοβαρά προβλήματα που -όσο δεν αντιμετωπίζονται- συσσωρεύονται, συμπιέζονται και κάποια μέρα θα προκαλέσουν έκρηξη. Ποιες είναι οι ανησυχίες των ευρωπαίων εταίρων μας για τη μελλοντική πορεία της Ελλάδας; Τον περασμένο Απρίλιο η Ελλάδα δεσμεύτηκε να υιοθετήσει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος στο 3,7% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2010. Σύμφωνα όμως με τα νεότερα στατιστικά στοιχεία, είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο στόχος είναι πια ανέφικτος. Το δημοσιονομικό έλλειμμα φέτος θα είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που αναμέναμε. Έτσι, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αγνοεί τους κανόνες του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες θα παραμένουν απρόβλεπτες και εξαιρετικά πολύπλοκες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η χώρα να συμβαδίσει με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της ευρωζώνης. Είναι αυτονόητο ότι μακροπρόθεσμα αυτό δημιουργεί αντίδραση στους εταίρους. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το αν θα χρειαστεί ή αν θα πρέπει να ενισχύσουν τις αδύναμες χώρες της ευρωζώνης.
Η ελληνική οικονομία, αλλά και η ελληνική κοινωνία, έχουν ανάγκη την ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα πρέπει να θέσει αυτό τον στόχο ως απόλυτη προτεραιότητά της και να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας παράλληλα πρόσθετα μέτρα για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών της.

Προσφάτως εκλεγήκατε πρόεδρος στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις σχέσεις της ΕΕ με την ΠΓΔΜ; Ποιος είναι ο προγραμματικός άξονας με τον οποίον θα πορευθείτε ως πρόεδρος; Η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ασχολείται με όλες τις πτυχές των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της ΠΓΔΜ, ιδίως με την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Τα μέλη της επιτροπής συζητούν προβλήματα και πολιτικές προτεραιότητες και διατυπώνουν επίσημες συστάσεις προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Δεκέμβριο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε την ΠΓΔΜ ως υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο της προοπτικής για ένταξη, η εργασία της Επιτροπής έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, διότι ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο άξονας του προγράμματός μας είναι η αλλαγή μέσω της προσέγγισης στις αξίες της ΕΕ. Βασικός στόχος είναι η πραγματοποίηση βιώσιμων μεταρρυθμίσεων στην ΠΓΔΜ, η συνέχιση της διαδικασίας απελευθέρωσης των θεωρήσεων, η στήριξη της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και η προώθηση της δημοκρατικής διαφάνειας. Θα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά την πρόοδο της χώρας στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ.

Ποια η γνώμη σας για την ετήσια έκθεση προόδου για τα Σκόπια, που δημοσίευσε προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι η ΠΓΔΜ επιδόθηκε ουσιαστικά στις καθοριστικές προτεραιότητες που της ετέθησαν. Θέλουμε, και είναι αναγκαίο, η χώρα αυτή να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να προσεγγίσει τα επίπεδα και τις αξίες της ΕΕ. Σκοπός είναι να δοθεί μια πραγματική προοπτική ένταξης στην ΠΓΔΜ.
Η διαφωνία με την Ελλάδα στην υπόθεση της συνταγματικής ονομασίας της ΠΓΔΜ αποτελεί όμως ένα σημαντικό εμπόδιο για την ένταξη της βαλκανικής χώρας στην ΕΕ. Η έναρξη διαπραγματεύσεων με την ΕΕ εξαρτάται από την επίλυση των ζητημάτων που εκκρεμούν, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την Ελλάδα. Τα Σκόπια πρέπει να ανταποκριθούν στην ευκαιρία που τους δίνει η ΕΕ, κάνοντας την επόμενη κίνηση στις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση αποδεκτής λύσης. Από ελληνικής πλευράς οι προϋποθέσεις για μια εποικοδομητική λύση είναι με τη νεοεκλεγείσα ελληνική κυβέρνηση ευνοϊκές.

Ποιος είναι

Γεννήθηκε στη Γερμανία πριν από 43 χρόνια από έλληνα πατέρα και γερμανίδα μητέρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, σκέφτεται σαν Γερμανός και αισθάνεται σαν Έλληνας. Πρωτοεκλέχτηκε το 2004 βουλευτής των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2007 ψηφίστηκε ως ο καλύτερος ευρωβουλευτής σε δημοσκόπηση που διοργανώνει κάθε χρόνο το “Ρarliament Μagazine”. Είναι πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού. Προσφάτως εκλέχτηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα μέλη της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας νέος πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις σχέσεις της ΕΕ με την ΠΓΔΜ. Στην Ελλάδα δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως θεωρείται μία από τις εμβληματικές φιγούρες που εκπροσωπούν τον φιλελευθερισμό την τελευταία δεκαετία.

Related posts:

Comments