Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, στην Ήπειρο τα πιο καθαρά ποτάμια.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, στην Ήπειρο τα πιο καθαρά ποτάμια.

«Υψηλή» η ποιότητα νερών του Καλαμά και «καλή» των Αώου, Αχέροντα, Λούρου και Αράχθου.

Τα καθαρότερα ποτάμια της Ελλάδας διασχίζουν την Ήπειρο. Αυτό δεν είναι θεωρητικό συμπέρασμα ή ευχολόγιο, αλλά διαπίστωση επιστημονικής έρευνας.
Αποδεικνύεται έτσι ότι οι συχνές κινητοποιήσεις των κατοίκων των παρακαλάμιων κυρίως Δήμων της Ηπείρου έχουν αποτέλεσμα, γιʼ αυτό θα πρέπει όλοι οι Ηπειρώτες καθημερινά να επαγρυπνούν, ώστε ο υδάτινος θησαυρός μας να προστατευθεί από κάθε μορφής αυθαίρετες παρεμβάσεις, που συχνά προκαλούν ανεπανόρθωτες ζημιές.

Δεν λέμε όχι στις ήπιας μορφής εκμεταλλεύσεις των νερών, είτε για μικρά υδροηλεκτρικά έργα, είτε για αρδεύσεις, είτε για ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά όλες πρέπει να εντάσσονται στα νόμιμα πλαίσια και στους περιβαλλοντικούς Κανονισμούς της Ε.Ε. Πολυετείς οι αγώνες, των Θεσπρωτών κυρίως για τον Καλαμά (που συνεχίζονται και σήμερα από τους παρακαλάμιους Δήμους) για να μη πέφτουν λύματα στα νερά του, όπως και…

Η συνέχεια στο Epirus-Ellas Blog

Related posts:

Comments