Η Αγάπη των Μακεδόνων του 19ου Αιώνα για την Μητέρα Ελλάδα μέσα από Ιδιόχειρες επιστολές

 Οι πραγματικοί Μακεδόνες των προηγουμένων αιώνων μέσα απο ιδιόχειρες επιστολές μαρτυρούσαν την ατελείωτη αγάπη τους για την πατρίδα τους, την Ελλάδα, πολλές φορές δίνοντας και την ίδια την ζωή τους για την Ελευθερία της, όπως διαφαίνεται απο την επιστολές για τους Μακεδόνες ήρωες που έχασαν την ζωή τους πολεμώντας στα Ψαρρά.

Σφραγίδα του Κωνσταντίνου Μπέλιου του Μακεδώνος, 1837

——————————————————————–

Επιστολή της χήρας του Αδάμ Κασσανδρινού, επικεφαλή του σώματος Μακεδόνων που έχασε την ζωή του στην άλωση των Ψαρρών απο τους Τούρκους!!


Related posts:

Comments