«Χορός» ευρημάτων κάτω από την Ακρόπολη

 
Χορηγικό μνημείο, δημόσια κτίρια και ιερά έχουν φέρει στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές γύρω από τον Ιερό Βράχο
 
 ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ | Παρασκευή 28 Μαΐου 2010

Related posts:

Comments