Κρυμμένες συμφωνίες στον Οικονομικό Δανεισμό της Ελλάδος

Κρυμμένες συμφωνίες αποκαλύπτονται από τον Στρατηγό Νίκο Καρατουλιώτη και τον κ. Καρυπίδη από το Flash-TV της Κοζάνης όταν συζητούν τις οικονομικές συμφωνίες δανείου.

First part (Πρώτο μέρος):


Second part (Δεύτερο μέρος):

Third part (Τρίτο μέρος):


Related posts:

Comments