«Λίφτινγκ» στην αρχαία σκηνή της Επιδαύρου

Τέλειο από κάθε άποψη ήταν το θέατρο που είχε δημιουργήσει ο Πολύκλειτος στην Επίδαυρο. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως εκτός από την αισθητική του, μοναδική είναι και η ακουστική του. Τώρα οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως τέλειο ήταν και το σκηνικό του οικοδόμημα.

Μικρές ανασκαφές και μεγάλες μελέτες, μάλιστα, έφεραν στο φως στοιχεία σύμφωνα με τα οποία φαίνεται πως το σκηνικό οικοδόμημα ήταν, όντως, πρώιμο. Κάτι που στην αρχιτεκτονική μπορεί να σημαίνει ότι άνοιξε και δρόμους.

Τα τελευταία χρόνια οι φορείς που χρησιμοποιούν το θέατρο ζητούσαν την αποκάλυψη των καταλοίπων του σκηνικού οικοδομήματος, ώστε να τα εντάσσουν στα σκηνικά των παραστάσεών τους. «Και δίκαια» κατά τον πρόεδρο της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Επιδαύρου, ομότιμο καθηγητή αρχαιολογίας κ. Βασίλειο Λαμπρινουδάκη. Η ίδια η επιτροπή είχε ως μέλημά της την αποκατάσταση του τμήματος αυτού ήδη από το 1986.

Οι περισσότερο επείγουσες εργασίες προηγήθηκαν και έχουν σχεδόν τελειώσει. Oπως, επί παραδείγματι, οι αποκαταστάσεις εδωλίων και κερκίδων, αλλά και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων από τα οποία έπασχε το θέατρο. Ετσι μονάχα μπορούσε κανείς να άρει τις αιτίες καθιζήσεων. Για το τελευταίο, χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και οι αυθεντικοί αρχαίοι αγωγοί. Οι εργασίες έγιναν σε πρώτη φάση υπό την επίβλεψη του Κωνσταντίνου Μπολέτη και σε επόμενη του Ευάγγελου Καζολιά.

Τα κατάλοιπα του σκηνικού οικοδομήματος είχαν καλυφθεί με πατάρι και προστατεύονταν έστω και πρόχειρα. Πριν από δύο χρόνια, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είπε πως απαιτείται μια «περισσότερο αισθητική εικόνα. Ηδη, σκηνογράφοι και σκηνοθέτες μάς ζητούσαν όλο και περισσότερο να εντάσσουν στη σκηνογραφία τους τα αρχαία ερείπια. Απολύτως επιθυμητό και για μας, αρκεί, να υπάρχει σεβασμός και του μνημείου και των αρχαίων» σημειώνει ο κ. Λαμπρινουδάκης.

«Μετα-ανασκαφή»
Οι παρατοποθετήσεις που είχε κάνει ο αείμνηστος Καββαδίας έπρεπε να αποξηλωθούν, αλλά και να ερευνηθεί ο χώρος για άλλα μέλη. Μελετήθηκαν τα συμπεράσματα αξιόλογων Γερμανών μελετητών και έγινε μια μικρή «μετα-ανασκαφή». Ετσι, «εντοπίστηκαν και ταυτίστηκαν πολύ σημαντικά μέλη. Εχουμε βρει, επί παραδείγματι, ορθοστάτες και αντιθήματα. Ολα αυτά θα βοηθήσουν την επιτροπή να κάνει μια αποκατάσταση πολύ ικανοποιητική εποπτικά. Εχουμε πολλά στοιχεία ώστε να δείξουμε στον θεατή και στον επισκέπτη πως το σκηνικό οικοδόμημα ήταν ωραίο, μεγάλο και πρώιμο» σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΜΕ.

Μελέτη
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε μετά πολλών επαίνων και αυτή τη μελέτη. Τρία εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν από το ΕΣΠΑ για όλα τα μνημεία της Επιδαύρου.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΤΗ

Πηγή: Ethnos.gr

Comments