Ο Μέγας Αλέξανδρος και τα Τάξιλα

ΤΑ ΤΑΞΙΛΑ είναι η πρωτεύουσα της ευρύτερης περιοχής, όπου βρίσκονται η ‘Ωρα και η Μάσσαγα. Η σύγχρονη πόλη δεν διαφέρει από μία μέοη πόλη της χώρας. Οι κεντρικοί δρόμοι είναι γεμάτοι κόσμο, to πρωί. Μόλις. όμως. πέφτει το φως. όλα ερημώνουν.

Στα εμπορικά καταστήματα οργα­σμός χρωμάτων και… βρωμιάς. Υφά­σματα απο την Περσία και το Πακι­στάν, ρούχα και παπούτσια, υπαίθρι­οι μάγειρες που φτιάχνουν πίτες με κρέας και χιλιάδες μύγες που στρογ- γυλοκάθονται στα φρούτα, μεγαλώ­νοντας τον κίνδυνο της χολέρας. (Η ί­δια αρρώστια χτύπησε στην Ινδία τις ημέρες που η αποστολή βρισκόταν στο Πακιστάν, με εκατοντάδες θύματα).

Τα εθνικά ποτά της περιοχής, και ολόκληρου του Πακιστάν, είναι - με­τά το τσάι - η Κόκα Κόλα και η Σέβεν Απ.

Σε ολόκληρη την περιοχή στα Τάξιλα, τα ελλη­νικά ομιλούνταν μέχρι και πέντε αιώ­νες μετά τον Χριστό, ενώ έχουν βρεθεί και Ελληνικές επιγραφές του 8ου μ.Χ. αιώνα, σύμφωνα με τον καθηγητή Ντάνι !!
Ας όψεται η απαγόρευση του αλ­κοόλ. Μία απαγόρευση που κάθε Πα­κιστανός σέβεται, όταν βρίσκεται σε κοινοχρηστο χώρο. αλλά πολλοί ξε­χνούν όταν βρίσκονται κατ’ ιδίαν. Αλλωστε, είναι κοινό μυστικό σε ό­λους τους Πακιστανούς ότι ο «δρόμος του αλκοόλ» αλλά και των ναρκωτι­κών και των όπλων περνάει από την απρόσιτη έρημο του Βελούχιστάν, την αρχαία Γεδριοσία, στα νοτιοδυτι­κά σύνορα της χώρας με το Ιράν. Από ‘κει περνούν καθημερινά τεράστιες ποσότητες «παράνομων υλικών», ενώ πολλές ομάδες λαθρεμπόρων πολε­μούν για τον έλεγχο της περιοχής.

Τάξιλα, Πακιστάν (Photos @ Wikipedia.org)

Από τα Τάξιλα πέρασε και ο Μέγας Αλέξανδρος και έδωσε στην πόλη το σημερινό της όνομα. Στο μουσείο της πόλης υπάρχει μία μεγάλη συλλο­γή νομισμάτιον της εποχής των Ελλή­νων βασιλιάδων, μετά τον Μακεδόνα στρατηλάτη. Για αιώνες μετά τον Χριστό ο ελληνικός πολιτισμός, που άφησε πίσω του ο Μέγας Αλέξαν­δρος, καθόριζε την οικονομία και τη ζωή των τόπων αυτών.

«Εδώ φαίνε­ται καθαρά, πως ο Αλέξανδρος έδωσε σημαντική ώθηση στον πολιτισμό μας», λέει ο αρχαιολόγος καθηγητής. Αχμάν Ντάνι. «Στις περιοχές μας. πολλές από τις οικογένειες ευγενών θεωρούν πως προέρχονται από τον Μέγα Αλέξανδρο», λεει ο ηλικιωμέ­νος καθηγητής.

Σε ολόκληρη την περιοχή τα ελλη­νικά ομιλούνταν μέχρι και πέντε αιώ­νες μετά τον Χριστό.

Ο καθηγητής Ντάνι έχει βρει ελληνικές επιγραφές του 8ου μ.Χ. αιώνα! «Ακόμη και ελλη­νικό δράμα παιζόταν εδώ», εξηγεί. Σύμφωνα με το μύθο, ο ίδιος ο Αλέ­ξανδρος μαζί με στρατιώτες και στρα­τηγούς του ανέβηκαν στη σκηνή και έπαιξαν παραστάσεις Ελλήνων τρα­γικών μπροστά στους ντόπιους.

Η «ελευθεριάζουσα» ελληνική πα­ράδοση φαίνεται ακόμη και σήμερα σε ορισμένα αγάλματα, λ.χ. σ’ ένα ακέ­φαλο άγαλμα της Αφροδίτης, λίαν τολμηρό για τα δεδομένα της μετέπει­τα ισλαμικής τέχνης. Αυτή η ελληνική τολμηρότητα σε μορφές και σχήματα επηρέασε για αιώνες την τοπική τέ­χνη (Γκαντάρα). Οι κορινθιακοί κίο­νες είναι από τα ελληνικά στοιχεία που θα δει κάποιος στις γλυπτές πα­ραστάσεις της τοπικής τέχνης, ενώ οι Βούδες αποκτούν ρούχα με ελληνικές πτυχώσεις.

Μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα α­πό την Ωρα βρίσκεται η θέση της αρ­χαίας Ώρας. σημερινού Ουντεγκράμ, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε με απευθείας έφοδο χωρίς να στρατοπε­δεύσει. Δίπλα από το σημείο που βρί­σκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης παίζουν ξυπόλητα παιδιά, σε σπίτια χτισμένα με πλίνθους και βόσκουν ά­λογα και αγελάδες.

Πηγή: Τα Νέα

Ανάλογο με το τοπίο στην Ώρα εί­ναι τοπίο και στο Μανγκλαούρ. την αρχαία Μάσσαγα, όπου ο Αλέξανδρος κατέλαβε ύστερα από πενθήμερη πο­λιορκία.

Εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, ο Αλέξανδρος γνώρισε και ερωτεύτη­κε τη βασίλισσα της περιοχής από την οποία απέκτησε και γιο. Αυτός ο γιος, σύμφωνα με τις παραδόσεις παν Πατάνς, είναι ο συνδετικός κρίκος που τους ενώνει με τον Μέγα Αλέξαν­δρο.

Related posts:

Comments