Σπάνια Νομίσματα στο Μέγαρο Σλήμαν

ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ
  
02/10/2010
 
 
Διακόσια σπάνια νομίσματα που έχουν ανακαλυφθεί στην Ελλάδα από την Αρχαιολογική Σχολή του Βελγίου στην Αθήνα και άλλα προερχόμενα από τις συλλογές Νομισμάτων της Βασιλικής Βιβλιοθήκης του Βελγίου, έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν οι συλλέκτες και όχι μόνο στο Νομισματικό Μουσείο επί της οδού Πανεπιστημίου (το γνωστό Μέγαρο Σλήμαν), μέχρι το τέλος του έτους.   

Τα νομίσματα της βασιλικής Βιβλιοθήκης έχουν ανακαλυφθεί εκτός Ελλάδος, στη Σικελία, τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη  χώρα μας.

Περισσότερα στο :http://www.elzoni.gr/html/ent/332/ent.2332.asp

Related posts:

Comments