ΕυρωΤουρκικές και όχι Διμερείς γίνονται πλέον οι παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ελλήνων στην Τουρκία

Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στον τομέα των Τουρκικών παραβιάσεων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον Ελλήνων και ιδιαίτερα στο σημαντικότατο ζήτημα με τα χιλιάδες ακίνητα Ελλήνων Κωνσταντινουπολιτών, Ιμβρίων και Τενεδίων αλλά και Αρμενίων και Εβραίων. Όπως μας ενημερώνει αναλυτικά ο κ. Δημήτρης Γκελντής, Δικηγόρος από την Κατερίνη των αφων Φωκά, τον οποίο και ευχαριστούμε:

“Πήρα απάντηση στην Καταγγελία που είχα κάνει σις 3-11-2010 κατά της Τουρκίας στην αρμόδια για την διεύρυνση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια δεν απαντάει στην ουσία της Καταγγελίας, αλλά το θετικό είναι ότι:

Προβλήματα που εντοπίζονται από Έλληνες όταν κληρονομούν και εγγράφουν ιδιοκτησία εξακολουθούν να καταγράφονται, σχετικά με την εφαρμογή από τις Τουρκικές αρχές του τροποποιημένου Νόμου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου και της ερμηνείας των διατάξεών του για αμοιβαιότητα. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, το ΕΔΑΔ διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1 ( ειρηνική απόλαυση της περιουσίας) της ΕΣΔΑ και διέταξε είτε επιστροφή της περιουσίας είτε καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στους αιτητές.’

Είναι τμήμα της Έκθεσης Προόδου της Τουρκίας για το 2010. Αποτυπώνεται για πρώτη φορά η παραβίαση από πλευράς Τουρκίας σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα εκθέσεις. Τον Φεβρουάριο του 2007 ο τότε Επίτροπος Ολι Ρεν σε καταγγελία μου, είχε απαντήσει ως εξής:

“Συμμόρφωση από μια υποψήφια στο Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα σημαντικό στοιχείο στις υπό ένταξη διαπραγματεύσεις. Όμως, δεδομένου ότι, πρώτον, δεν υπάρχει νομολογία, εξ όσον γνωρίζουμε, στο Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα του περιορισμού των κληρονομικών δικαιωμάτων και, δεύτερον, η υπόθεση Αδελφοί Φωκάς ν Τουρκίας (Προσφυγή Αρ. 31206/02), εξ όσον αντιλαμβανόμαστε, εκκρεμεί ακόμη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει αυτά τα θέματα εν αναμονή των εξελίξεων στην πιο πάνω υπόθεση.”


Με δεδομένο πλέον οτι η υπόθεση Φωκά είναι οριστική και αποτελεί Νομολογία, καταγράφεται για πρώτη φορά στην έκθεση του 2010 τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην “ειρηνική απόλαυση της περιουσίας των” με παραβίαση από πλευράς Τουρκίας του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1 της ΕΣΔΑ.

Η Ε.Ε πλέον δείχνει ότι παρακολουθεί πλέον στενά όλες τις σχετικές παραβιάσεις και δίνει συνεχώς οδηγίες στην Τουρκία να εγγυηθεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση τον σεβασμό στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι υποθέσεις πλέον θα ελέγχονται από την Ε.Ε και από Ελληνοτουρκικές γίνονται Ευρωτουρκικές και πλέον οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παύουν να είναι διμερείς.

Related posts:

Comments